TIOP-3.3.1/07/1-2008-0015.


 
Projekt neve: „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése”
TIOP-3.3.1/07/1-2008-0015.
Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Támogatás forrása: Az Európai Unió, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatása
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
(ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.)
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Kedvezményezett: Szekszárdi Törvényszék
(Tolna Megyei Bíróság)
Cím: 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.

 

TIOP-3.3.1/07/1-2008-0015. kódszámú projekt leírása
 
A beruházó-megrendelő Tolna Megyei Bíróság (7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.) az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében valósította meg „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése” elnevezésű, TIOP-3.3.1/07/1-2008-0015. kódszámú projektet, melynek célja a Paksi Városi Bíróság komplex akadálymentesítése volt. A Tolna Megyei Bíróság 14.711.505,-Ft uniós támogatásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött Támogatási Szerződés alapján, melynek folyósításában közreműködő szervezet az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.
 
Az 1997. évi LXXVIII., az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény 2.§-a alapján az épített környezet akkor akadálymentes, "ha annak kényelmes, biztonságos és önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy ember csoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük."
 
Az 1998. évi XXVI. törvény már konkrétan szabályozta, hogy a közintézményeknek akadálymentesnek kell lenniük. Az intézkedés célja a komplex, azaz fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés - más kifejezéssel: egyenlő esélyű hozzáférés -, ezáltal a fogyatékos emberek életminőségének a javítása, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. Ennek révén a fogyatékossággal élő személyek nagyobb mértékben képessé válnak önállóan intézni ügyeiket. Az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító környezet nem kizárólag a fogyatékos személyek életkörülményeit javítja, hanem az időskorú, a beteg, a babakocsit használó emberek mindennapjait is megkönnyíti.
 
A kivitelezést a hajósi székhelyű AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. végezte 2009. január 8. napjától 2009. április 30. napjáig a Középülettervező Zrt. tervei alapján a KARC-TÉR Bt. rehabilitációs szakmérnöki felügyelete mellett.
 
A megvalósult beruházás eredményeként a bíróság megközelítése a mozgáskorlátozottak számára könnyebbé vált: mozgáskorlátozotti parkolóhelyet alakítottunk ki az ingatlan udvarán, melynek kapuja kamerával került felszerelésre. Az épületbe való bejutást az udvarról új akadálymentes, süllyesztett küszöbű bejárati ajtóval oldottuk meg. Külön mellékhelyiség került kialakításra a mozgáskorlátozottak számára kapaszkodókkal, konkáv mosdóval, dönthető tükörrel és segélyhívóval. Itt került elhelyezésre a kisgyermekes ügyfeleket segítő felhajtható pelenkázó is. A kerekesszékkel való közlekedés megkönnyítése érdekében a tárgyalótermek, félfogadással érintett irodák (lajstrom) küszöbei süllyesztésre kerültek, az ajtók szabad nyílásméretét a kerekesszék által megkívánt méretre (minimum 90 cm) alakítottuk. Térszabad íróasztal és ügyfélforgalmi pult kerül elhelyezésre a lajstromban, ahol a pénztári kifizetések is megtörténnek.
A vakok és gyengénlátók számára a bejáratnál átvehető hangos térképet rendszeresítettünk, mely az épületen belül közlekedést segíti. Akadálymentes szimbólumokat, Braille írással ellátott információs táblákat helyeztünk el, kontrasztosítottuk a lépcsőfokokat, ajtószéleket, taktilis jeleket ragasztottunk fel, melyek színbeli és érdességbeli váltással könnyen észrevehető és követhető vezetősávok. Korlátokat és kapaszkodókat szereltünk minden ügyfélforgalommal érintett területre.
 
A tárgyalótermekben, elnöki és lajstromirodában, továbbá a pénztárban indukciós hurkot telepítettünk adó-vevő készülékkel és mikrofonnal, mely a nagyothallók számára biztosítja a megfelelő kommunikációt. Ügyfeleink számára az elnöki irodavezető irodájában külön számítógép-állomást üzemeltünk be, melyen a vakok és gyengénlátók számára felolvasó- és képernyőnagyító program, szövegfelismerő és scenner-program került telepítésre.
 

A projekt megvalósításával törekedtünk a fenntartható társadalom alapvető követelményeinek biztosítására. Ezáltal érvényesülhet a szociális igazságosság, amelynek alapja a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása, és a társadalmi terhekből való közös részesedés; az életminőség javítására való törekvés; a természeti erőforrások fenntartó használata, amelynek megvalósításához a társadalom környezettudatos és környezet-etikus magatartása szükséges; és a környezetminőség megőrzése.