TIOP-3.3.1/A-10/1-2010-0013.

Projekt neve: „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése”
TIOP-3.3.1/A-10/1-2010-0013.
Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Támogatás forrása: Az Európai Unió, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatása
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Kedvezményezett: Szekszárdi Törvényszék
(Tolna Megyei Bíróság)
Cím: 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.

 

TIOP-3.3.1/A-10/1-2010-0013. kódszámú,A Szekszárdi Városi Bíróság és Szekszárdi Munkaügyi Bíróság épületének komplex akadálymentesítése”  projekt leírása

A beruházó-megrendelő Tolna Megyei Bíróság (7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszer keretében valósította meg „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése” elnevezésű, TIOP-3.3.1/A-10/1-2010-0013. kódszámú projektet, melynek célja a Szekszárdi Városi Bíróság és a Szekszárdi Munkaügyi Bíróság komplex akadálymentesítése volt. A Tolna Megyei Bíróság 28.721.196,-Ft uniós támogatásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött Támogatási Szerződés alapján, melynek folyósításában közreműködő szervezet az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Az 1997. évi LXXVIII., az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény 2.§-a alapján az épített környezet akkor akadálymentes, "ha annak kényelmes, biztonságos és önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy ember csoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük." Az 1998. évi XXVI. törvény már konkrétan szabályozta, hogy a közintézményeknek akadálymentesnek kell lenniük. Az intézkedés célja a komplex, azaz fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés - más kifejezéssel: egyenlő esélyű hozzáférés -, ezáltal a fogyatékos emberek életminőségének a javítása, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. Ennek révén a fogyatékossággal élő személyek nagyobb mértékben képessé válnak önállóan intézni ügyeiket. Az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító környezet nem kizárólag a fogyatékos személyek életkörülményeit javítja, hanem az időskorú, a beteg, a babakocsit használó emberek mindennapjait is megkönnyíti.

 

A kivitelezést a Gordius Max Építőipari, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (Bátaszék, Deák Ferenc u. 68.) és az OTIS Felvonó Kft. (Budapest, Huszti u. 34.) végezte 2011. július 18. napjától 2011. november 30. napjáig a Bau Art Építész Iroda Kft. (Marcali, Park u. 1.) tervei alapján, Németh Ágota rehabilitációs szakmérnöki felügyelete mellett. Ennek során együttműködtünk a fogyatékkal élők Tolna megyei szervezeteivel, így a Mozgáskorlátozottak Tolna Megyei Egyesületével, a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesületével, a Vakok és Gengénlátók Tolna Megyei Egyesületével. Mindhárom szervezet aktívan részt vett a projektben, javaslataik révén sikerült az épület adottságaihoz mérten az akadálymentesítést a lehető legjobb szinten megvalósítani.

 

A beruházás eredményeként a bíróság megközelítése a mozgáskorlátozottak számára könnyebbé vált: mozgáskorlátozotti parkolóhelyet alakítottunk ki, ahonnan akadálymentes bejáraton lehet bejutni az épületbe. Az épületben működő két személyfelvonó egyike felújításra került, az akadálymentes szempontoknak megfelelően segíti a felsőbb szintekre jutást. Külön mellékhelyiség került kialakításra a mozgáskorlátozottak számára a IV. emeleten kapaszkodókkal, konkáv mosdóval, dönthető tükörrel és segélyhívóval. Itt került elhelyezésre a kisgyermekes ügyfeleket segítő felhajtható pelenkázó is. A kerekesszékkel való közlekedés megkönnyítése érdekében a tárgyalótermek, félfogadással érintett irodák (lajstrom, pénztár) küszöbei süllyesztésre kerültek, az ajtók szabad nyílásméretét a kerekesszék által megkívánt méretre (minimum 90 cm) alakítottuk. Térszabad íróasztal és ügyfélforgalmi pult került elhelyezésre a lajstromban és a pénztárban. Gyermekek részére játszósarkot rendeztünk be.
A vakok és gyengénlátók számára a bejáratnál átvehető hangos térképet rendszeresítettünk, mely az épületen belüli közlekedést segíti. Akadálymentes szimbólumokat, Braille-írással ellátott információs táblákat helyeztünk el, kontrasztosítottuk az ajtószéleket, taktilis jeleket ragasztottunk fel, melyek színbeli és érdességbeli váltással könnyen észrevehető és követhető vezetősávok. A tárgyalótermekben és lajstromirodákban indukciós hurkot telepítettünk adó-vevő készülékkel és mikrofonnal, mely a nagyothallók számára biztosítja a megfelelő kommunikációt. A Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete példaértékűnek tekinti a javaslatainak megfelelően kialakított rendszert, arról ismeretterjesztő filmet is készített. Ügyfeleink számára a lajstromirodákban külön számítógép-állomást üzemeltünk be, melyen a vakok és gyengénlátók számára felolvasó- és képernyőnagyító program, szövegfelismerő és scenner-program került telepítésre. A bíróság tevékenységéről, igénybe vehető szolgáltatásairól és ennek formáiról www.tolnabir.hu honlapunk akadálymentes hozzáférés útján nyújt tájékoztatást.

 

Az akadálymentesítéssel érintett három szinten tűzgátló ajtóval ellátott tűzbiztos helyiségeket alakítottunk ki, melyekből vészhelyzetben ablakon keresztül történik a mentés a tűzoltóság közreműködésével.

 

A projekt megvalósításával törekedtünk a fenntartható társadalom alapvető követelményeinek biztosítására. Ezáltal érvényesülhet a szociális igazságosság, amelynek alapja a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása, és a társadalmi terhekből való közös részesedés; az életminőség javítására való törekvés; a természeti erőforrások fenntartó használata, amelynek megvalósításához a társadalom környezettudatos és környezet-etikus magatartása szükséges; és a környezetminőség megőrzése.