Eredményeink

Újranyitottunk

Nyitott Bíróság program eredményei a Szekszárdi Törvényszéken

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) az átlátható, nyitott igazságszolgáltatás jegyében indított előadássorozatot a középiskolákban „Nyitott Bíróság” címmel.

A kezdeményezés mottója: "Attól félsz, amit nem ismersz."

A Szekszárdi Törvényszéken (a továbbiakban: törvényszék) 2013 áprilisától bevezetett programhoz az oktatási intézmények Együttműködési megállapodás aláírásával csatlakozhattak.

A törvényszék az egész megyét lefedve jelenleg huszonhat középiskolával és két gyermekotthonnal áll kapcsolatban. Ezek közül kilenc részéről merült fel eddig konkrét programigény, melyek bejelentése a törvényszék által elkészített és az intézmények kapcsolattartói számára megküldött elektronikus űrlap felhasználásával történik. Ennek célja, hogy a tanórai rendszerű oktatási intézmény és az ettől eltérő rendben működő bíróság együttműködése során a programok szervezése a lehető legkevesebb adminisztráció és szervezés mellett mindkét fél számára kielégítően történjen.

A törvényszék elsősorban a középiskolás korosztály számára kíván ismerteket nyújtani a bíróságok szervezetével és működésével kapcsolatban, ugyanakkor tizennyolc előadó mintegy hatvan - a hallgatók által választható - témakörben tart előadásokat, melyben a fiatalkorúak felelősségétől, a polgári jogi szerződéseken, a munkavállalással kapcsolatos alapvető ismereteken keresztül az uniós szabályozásig számtalan témakör helyt kapott. Az iskoláknak lehetőségük van arra is, hogy olyan előadót kérjenek, aki az adott témát német vagy angol nyelven adja elő.

Az előadók kivétel nélkül a törvényszék, vagy az illetékességi területén található járásbíróság fogalmazói, titkárai és bírái (nyugalmazott bírái), akik az elméleti felkészültség mellett az adott területen komoly gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek, ugyanakkor a feldolgozott kérdéseket a fiatalok számára is érthető, élvezhető módon mutatják be.

A Nyitott Bíróság program kezdetektől lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók tárgyalás - illetve bíróság-látogatáson vegyenek részt, de a szakirányú felsőoktatásba (felsőfokú szakképzésbe) bekerült hallgatók e program keretében szerezhetnek gyakorlati tapasztalatokat a gyakornoki program keretében, illetve amennyiben kutatói tevékenységükhöz bírósági iratok tanulmányozása szükséges, úgy erre is lehetőséget biztosít a törvényszék.

A törvényszék a program megvalósítása során az elmúlt évben tizennyolc alkalommal összesen négyszáznegyven hallgatót, az idei évben harminckét alkalommal mintegy ezerkétszáz hallgatót ért el. A modulokon belül biztosított egyes programelemek között elsősorban a jogi tárgyú tematikus előadások jelennek meg, többnyire büntetőjogi tematikával, de jelentős a polgári jogi témakörök aránya, és igény mutatkozik a hallgatók részéről a munkavállalással kapcsolatos tájékoztatásra is.

Az esetek egyharmadában vettek részt a diákok tárgyalás-, illetve bírósági épület látogatásán. E programelemek kapcsán a törvényszék elő kívánja segíteni a jobb megértést azzal, hogy felajánlja a tárgyalást megelőzően felkészítő és/vagy a tárgyalást követő feldolgozó órát a látottak jobb megértése céljából. A bíróság-látogatás pedig összekapcsolódik a bíróságok, az igazságszolgáltatás működésének bemutatásával. Az eddigi tapasztalatok szerint a programok hozzávetőleges átlagosan egy-két tanórát vettek igénybe, ezért azok az intézmények pedagógiai programjába is beilleszthetők.

A törvényszék céljai és tervei a Nyitott Bíróságok program megvalósítása során a 2014/2015. tanévre

A törvényszék célul tűzte ki

 • - az együttműködési megállapodást kötött valamennyi intézmény tényleges bekapcsolását a programba;
 • - a programelemek igénylésének egyszerűsítését, a kommunikáció javítását az internetes felület jobb kihasználásával,
 • - új programelemek megvalósítását.

Ennek érdekében a törvényszék

 • 2014. szeptember 30. napjáig az egyszerűbb kapcsolattartás érdekében a Szekszárdi Törvényszék honlapján (http://szekszarditorvenyszek.birosag.hu/) kívánja közvetlenül elérhetővé tenni azon igénybejelentő lapot, amelynek letöltésével és a koordinátorhoz történő eljuttatásával lehet igényeli az egyes programelemeket;
 • felhívja az együttműködési megállapodást megkötött, de konkrét igényeket még nem jelezett intézmények figyelmét a program lehetőségeire, bátorítja és kezdeményezi tényleges bekapcsolódásukat;
 • a tanév során olyan értékelő rendszer bevezetését tervezi, ami az intézmények elégedettségét méri és a program fejlesztéséhez is alapot adhat;
 • az internetes felület tartalmának bővítésével a tanárok és a diákok számára egyaránt hasznos tanulmányokat, cikkeket kíván elérhetővé tenni;
 • az intézmények és a célcsoportok körét bővíteni kívánja egyrészt a büntetőjogi felelősség kapcsán a 12-13 éves korosztályokkal, másrészt a felsőoktatási intézmények hallgatóival;
 • lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy a nem bírósági székhelyen működő intézmények komplex, több elemet is tartalmazó programokban vehessenek részt;
 • kialakítja a járásbírósági kapcsolattartói rendszert, mellyel a nagyobb járásbíróságon közvetlenül is elérhető olyan személy, aki tájékoztatást adhat és a szervezésben közreműködhet;
 • a már meglévő programelemek megtartása mellett tervezi olyan további tematika, kidolgozását, amely a 14-18 éves korosztályt érintő legfontosabb jogi kérdéseket (pld. büntetőjogi felelősség, szerződések, munkavállalás, kommunikációs jogok) járja körül, azzal, hogy az egyes előadások több előadóval több tárgykörben, komplexen, így hatékonyan kerülnek feldolgozásra. Az előadásokhoz meghatározott pontokon szabálysértési, büntető- polgári jogi tárgyú tárgyalás illetve bíróságlátogatás illeszkedne, amely egy-egy osztályközösséget így évente egy-két alkalommal érintene.

Szekszárd, 2014. szeptember 17.

Dr. Csullag Józsefné
Szekszárdi Törvényszék elnöke