ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0063.

Projekt neve: Szervezetfejlesztés a Szekszárdi Törvényszéken az ítélkezési munka támogatásának, a szervezet hatékonyságának, gazdaságos működésének érdekében” című ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0063
Támogató szervezet: Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága
Támogatás forrása: Az Európai Unió, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatása
Közreműködő szervezet: MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83.
Kedvezményezett: Szekszárdi Törvényszék
Cím: 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.

Támogatásra érdemesnek ítélte a Szekszárdi Törvényszék Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott ÁROP-1.2.18/A-2013-2013.0063 regisztrációs számú „Szervezetfejlesztés a Szekszárdi Törvényszéken az ítélkezési munka támogatásának, a szervezet hatékonyságának, gazdaságos működésének érdekében” című pályázatát a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóságának vezetője. A projekt teljes költségvetése 27 millió Ft, mely 100 %-ban támogatásból kerül finanszírozásra, megvalósítása 2014. február 5-től 2014. április 30-ig tart.

A projekt megvalósításával elérendő főcél leírása: A Szekszárdi Törvényszék számára az OBH stratégiai céljához kapcsolódóan a jelen szervezetfejlesztési pályázati program keretében a szervezet átvilágítása és a munkafolyamatok optimalizálása folytán a magas szakmai színvonalú, hatékony és átlátható ítélkezés megvalósítása.
A projekt megvalósításával elérendő célrendszer leírása:

A szervezetfejlesztés megvalósítása a Szekszárdi Törvényszéken az alábbiak által:

1. Teljesítmény-menedzsment beavatkozási területen. A törvényszék átvilágítása és jelenlegi helyzetének felmérése az optimalizálandó folyamatokra vetítve.

Cél a bírók magas színvonalú és időszerű ítélkezési tevékenységének elősegítése, a bírók munkaterhének csökkentése, azért hogy figyelmüket, energiájukat és idejüket az érdemi ítélkezési tevékenységre összpontosíthassák.

További stratégiai cél az emberi erőforrások optimális elosztása, hasznosítása, a bírósági szervezet integritása; az ítélkezési és igazgatási munka átláthatósága, utóbbi kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége; a bíróságokhoz való hozzáférés egyszerűsítése, a bíróságok szolgáltató jellegének erősítése.

Végrehajtandó feladat a szervezet- és ügyszak-specifikus nyomtatványok megszerkesztése. E cél megvalósítása erőforrás felszabadulását eredményezi, csökkenti a munkaterhet, az egyéni teljesítmény növelésén keresztül növelheti a szervezet teljesítményét, hatása az ügyfelek megfelelő, szakszerű tájékoztatásán túl elősegíti az eljárások időszerűségének biztosítását.

2. Folyamatoptimalizálás három beavatkozási területen:

2.1. Tanúgondozás intézményesített formájának megteremtése

E fejlesztési cél megvalósítása révén az ügyfél elégedettség, az állampolgárok bíróságokba vetett bizalma növelhető, megvalósítható a gyermekközpontú igazságszolgáltatás, növelhető az időszerűség.

2.2. Pénzügyi ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalás eljárásrendjének kialakítása

E fejlesztés biztosítja az átláthatóságot és szakszerűséget a közpénzekkel való gazdálkodás területén.

2.3. Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése

A bíróságok környezettudatos magatartása hozzájárulhat társadalmi megítélésük pozitív irányban való változásához.

3. Tudásmegosztás beavatkozási területen

A belső kapcsolattartás és a tudásmegosztás, belső kommunikáció, vezetői tájékoztatás hatékonysága érdekében az intranet továbbfejlesztése.

4. Minőségirányítás beavatkozási területen

Az ügyfélelégedettség mérése az igazságszolgáltatásban tanúként résztvevő személyek körében.

CAF 2013. modellen alapuló önértékelés elvégzése, a szervezeti erősségek, gyengeségek megállapítása, a szükséges intézkedési tervek elkészítése és ezáltal a szervezet továbbfejlesztése, teljesítményének fokozása érdekében.

5. Változáskezelés beavatkozási területen

A Szekszárdi Törvényszék, a törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságok, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírái és igazságügyi alkalmazottai egyéni változáskezelési képességének növekedése.