Általános tájékoztató

NYITOTT BÍRÓSÁG
Szekszárdi Törvényszék

„Attól félsz, amit nem ismersz.”

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) az átlátható, nyitott igazságszolgáltatás jegyében indított előadássorozatot a középiskolákban, „Nyitott Bíróság” címmel.

A Szekszárdi Törvényszék 2014. áprilisában kapcsolódott be a program megvalósításába, ennek alapvető célja, hogy az abban résztvevő hallgatók az igazságszolgáltatással, a bíróság működésével kapcsolatos elméleti ismereteket, tapasztalataikat bővítsék, ezzel elősegítve a jogtudatos állampolgárrá válásukat.

A program kiterjesztése az igazságszolgáltatásba vetett bizalom kialakítását, fenntartását, illetőleg a bírói hivatás az igazságügyi alkalmazotti szakma iránti érdeklődés felkeltését is szolgálja.

A program moduljai:

1.) Tematikus előadások
A törvényszék bírái, titkárai, fogalmazói osztályfőnöki óra (szeminárium) keretében tartanak előadásokat az oktatási intézményben.

Ennek keretében részben az igazságszolgáltatásról, a hatalmi ágak elválasztásáról, a bíróság szervezetrendszerről, annak működéséről, a peres eljárás legfontosabb szabályairól, illetőleg a perbeli jogokról nyújtanak ismereteket a hallgatóknak, akik e mellett további hatvan, jogi tárgyú témában hallgathatnak meg előadásokat interaktív formában az adott intézmény igényének képzési profiljának megfelelően (az előadások jegyzéke a Nyitott Bíróság / Jelentkezés a Nyitott Bíróság programjaira / előadók és témakörök jegyzéke menüpont alatt elérhető). Egy-egy intézmény, illetve osztályközösség több alkalommal és több előadót is meghívhat az osztályfőnöki óra megtartására.
A felkért bírák, titkárok, fogalmazók több témakörben német, illetőleg angol nyelven is vállalják az előadások megtartását.

2.) Tárgyaláson, (nyilvános ülésen) való részvétel, előkészítő és feldolgozó óra.
Ennek célja, hogy a hallgatók közvetlenül szerezzenek tapasztalatot az igazságszolgáltatás működéséről. Ennek során a bírósággal egyeztetett időpontban hallgatóságként vesznek részt kitűzött tárgyaláson.

A programot kiegészítve - amennyiben erre igény mutatkozik - a törvényszék lehetőséget biztosít a tárgyalást megelőzően (akár közvetlenül a tárgyalást megelőzően a bíróságon, akár korábbi időpontban az oktatási intézményben) tárgyalást előkészítő, vagy a tárgyaláson látottakat feldolgozó óra megtartására is, elősegítve, hogy a tárgyalásra érkező hallgatók meghatározott szempontok szerint figyeljék a tárgyalás menetét, hogy ezáltal mélyebb, összetettebb ismeretekre tegyenek szert, jobban megértve az igazságszolgáltatás működését.

3.) Gyakornoki program
Ennek keretében a törvényszék a felsőfokú oktatási intézmények hallgatói számára biztosítja - kifejezetten a gyakorlati képzés szempontjából - tárgyalások, nyilvános ülések hallgatását, a kezelő irodák gyakorlatának megismerését, illetőleg az ott folyó munkába történő bekapcsolódást.

4.) Kutatói munka
A törvényszék e modul keretében biztosítja a felsőfokú oktatási intézmények hallgatói számára a szak-, évfolyamdolgozatok, publikációk elkészítéséhez szükséges támogatást, ami az iratok tanulmányozásának lehetőségét, személyes konzultációt tartalmaz, (utóbbi esetben feltétel a dolgozatok adatvédelmi kontrollja, illetőleg a titoktartási nyilatkozat aláírása). Igény esetén a törvényszék közreműködik az elkészült dolgozatok értékelésében is.

5.) A törvényszék a 2014-2015-ös tanévben további programelemek bevezetését tervezi.

A Szekszárdi Törvényszék a Tolna megye területén működő szinte valamennyi középfokú oktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötött, ennek keretében válik lehetővé az oktatási intézmények, illetőleg az ott tanuló hallgatói csoportok számára a programba történő részvétel.

Az együttműködési megállapodást - mely Szekszárdi Törvényszék honlapján letölthető formátumban elérhető a Nyitott Bíróság / Tájékoztató a programról / együttműködési megállapodás menüpont alatt, - aláírást követően a törvényszék részére kell megküldeni, a kapcsolat kezdeményezése céljából.

Az együttműködési megállapodás megkötésével, valamint az egyes programelemek igénylésével (akár több programelem is kérhető) kapcsolatos tájékozató a Nyitott Bíróság / Jelentkezés a Nyitott Bíróság programjaira / útmutató az igénybejelentő lapok kitöltéséhez menüpont alatt érhető el.