Útmutató az igénybejelentő lapok kitöltéséhez

Útmutató az igénybejelentő lapok kitöltéséhez

Hogyan vehetek részt a programban?

1.) A Szekszárdi Törvényszék a programban való részvételre az oktatási-, és szociális intézményekkel keret-megállapodást köt (a keret-megállapodás http://szekszarditorvenyszek.birosag.hu/ Nyitott Bíróság /Tájékoztató a programról / együttműködési megállapodás menüpont alatt található).

Az intézmény ennek aláírásával kezdeményezheti a programhoz történő csatlakozását. A megállapodás a törvényszék elnökének aláírásával lép hatályba, kereteket adva az együttműködéshez. A konkrét programelemeket a törvényszék által kialakított űrlapok használatával lehet igényelni.

A kérelmezők a Nyitott Bíróság programban a konkrét igényeket a bejelentésre szolgáló űrlapok (I. és II. sz.) (lásd: http://szekszarditorvenyszek.birosag.hu/ Nyitott Bíróság /Jelentkezés a Nyitott Bíróság programjaira menüpont) I. részének kitöltésével és a koordinátor részére történő megküldésével kezdeményezhetik, azzal, hogy az igénybejelentő lap további részei a program visszajelzésére szolgálnak, maga az űrlap egyúttal a program beazonosíthatóságát és a programok dokumentálását is biztosítja.

2014. októberétől kivételesen egyéni kérelmek is benyújthatók, ehhez ugyancsak az I. és II. sz. igénybejelentők használhatók, azzal, hogy oktatási intézmények esetén a törvényszék továbbra is az együttműködési megállapodás keretein belül kívánja a programot megvalósítani, ezért az egyéni, egyedi kérelmek elsősorban az alkalomszerű igények esetén használhatók pld. civil szervezetek, más közösségek stb.

Mit kell tenni a bejelentéshez?

1.) Az igénybejelentő lapot a le kell tölteni a Szekszárdi Törvényszék (a továbbiakban: törvényszék) honlapjáról (lásd: http://szekszarditorvenyszek.birosag.hu/Nyitott Bíróság/ Jelentkezés a Nyitott Bíróság programjaira menüpont), majd annak I. részét az igényelő és az igényelt program adatainak feltüntetésével értelemszerűen ki kell tölteni.

Hány űrlapot kell kitölteni?
Minden önálló program esetén egyet. Azaz ha egy osztály több programon is részt kíván venni, minden esetben külön kell kérelmezni, ugyanakkor ha több osztály egyazon programon kíván részt venni, elégséges az űrlap egyszeri kitöltése. Ennek célja, hogy valamennyi esemény külön-külön dokumentálható legyen.

Milyen információkat kell megadni és miért?
Az űrlapon azon információkat kell megadni, amelyek segítik az előadót abban, hogy milyen korosztálynak milyen létszám mellett fog előadni, ez adott esetben az interaktivitás lehetőségét is befolyásolja, de az anyag strukturálásánál is jelentősége lehet. Ugyanígy a tárgyalótermek befogadóképessége miatt nagyobb osztálylétszámok esetén a bírónak jelezni kell, hogy a kitűzött tárgyalást - adott esetben - nagyobb tárgyalóteremben kell megtartania stb. Az időpontok megadásával kapcsolatos tájékoztatást lsd. a kérelem kitöltésénél.

FIGYELEM!
Minden alkalommal le kell tölteni az űrlapot, mert annak tartalma, az előadók, illetve a programok köre változhat, a korábban letöltött űrlapok ezért – adott esetben nem lesznek alkalmasak – a program bejelentésére.

Az űrlapok technikai kezelése:
Az űrlapot csak microsoft world programmal lehet megnyitni, a kitöltéshez az is kell, hogy a "makrovédelem" kikapcsolt állapotban legyen, mert csak így használhatók a legördülő menük az űrlapon.

A "makrovédelem letiltása" az újabb (2007.) world programokban a "fájleszközök", míg a korábbi kiadású programokban az "eszközök" és azon belül a "beállítások" menüpontban érhetők el.

Mi a teendő ha nincs az űrlap kitöltéséhez megfelelő programunk?
Ez esetben a rovatoknak megfelelő adatokat e-mail útján juttassuk el a program koordinátorához, aki az adatok alapján az űrlapot kiállítja. Avagy keressük a program koordinátorát közvetlenül elérhetősége a Nyitott Bíróság menüpontban alatt megtalálható.

Mi a teendő, ha nem működnek a legördülő menük?
Ez esetben az „egyéb igény” kitölthető rovatába kérjük szövegesen megjelölni a kért programelemet.

Melyik űrlapot kell kitölteni?

TEMATIKUS ELŐADÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM ESETÉN:

Az I. sz. igénybejelentő (elérhető a http://szekszarditorvenyszek.birosag.hu/Nyitott Bíróság/Jelentkezés a Nyitott Bíróság programjaira/I. sz. igénybejelentő lap tematikus előadásokra és komplex programokra menüpont alatt) megfelelő részét kell kitölteni ha valamilyen tematikus előadáson kíván a csoport részt venni.

Az előadók neve, az előadások címe a http://szekszarditorvenyszek.birosag.hu/Nyitott Bíróság/ Jelentkezés a Nyitott Bíróság programjaira/előadók és témakörök jegyzéke menüpont alatt elérhető. Figyelem! Az űrlapon csak az előadás címének kezdete jelenik meg.

Az űrlapot a regisztrált (együttműködési megállapodást kötött) intézmények mellett az együttműködési megállapodást nem kötött (egyéni) kérelmezők is kitölthetik azzal, hogy az együttműködő intézmények esetén az intézmények neve és címe legördülő menüpontból kiválasztható.

Lehet-e más témában is előadást kérni?
Igen, az egyéb igény rovatban, ez esetben az előadó személyéről a törvényszék gondoskodik.

Lehet-e több előadást is kérni?
Igen. Egy-egy csoport, osztályközösség stb., akár azonos, akár más előadótól újabb alkalommal más tematikában is kérhet előadást?

Van-e sorrend?
Nincs, bárki bármely témában igényelheti az előadást, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy előzetes ismeretek nélkül (előadás, vagy tárgyalást előkészítő óra) a törvényszék nem javasolja a tárgyaláson való részvételt.

Lehet-e több programot kérni egyszerre egy alkalommal?
Igen. A törvényszék komplex programokat is biztosít, különösen olyan esetekben, amikor az intézmény nem bírósági székhelyen található. Akár fennáll ez a feltétel, akár nem a hallgatók több programelemet is igényelhetnek pld. előadás, tárgyalás-hallgatás, bíróság-látogatás. Az erre irányuló kérelmet ugyancsak az I. űrlapon kérjük bejelenteni, az egyéb igény rovat szöveges kitöltésével (kivéve ha csak a II. űrlapon megjelölt programokon kíván részt venni a csoport).

Mindig kötelező-e három időpontot megadni?
Igen, kivéve, ha az igénybejelentő az előadóval előzetesen már egyeztet időpontot kíván megjelölni, úgy csak egy időpont megjelölése szükséges, de az előzetes egyeztetés tényét fel kell tüntetni.

Egyéb esetben a bíróság az oktatási intézmény számára megfelelő három lehetséges időpont egyikét kiválasztva szervezi meg a programot, ami így szükségtelenné teszi a közvetlen egyeztetést. A tapasztalatok alapján a kialakított rendszer, csak kivételesen igényli, hogy az intézmény és az előadó egy újabb időpontot kérjen, ugyanakkor biztosítja, hogy az órarendi keretben folyó oktatáshoz leginkább igazodó időpontban szervezzük meg az adott programot.

TÁRGYALÁS-HALLGATÁSÁRA ÉS BÍRÓSÁG-LÁTOGATÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM ESETÉN:

A II. sz. űrlap megfelelő részét kell kitölteni, ha az kérelmező az alábbi programok valamelyikén kíván részt venni:

  • tárgyalás-hallgatás,
  • tárgyalás- hallgatás előkészítő és/vagy feldolgozó órával,
  • bíróságlátogatás
  • tárgyalás-hallgatás és bíróságlátogatás
  • tárgyalás- hallgatás előkészítő és/vagy feldolgozó órával és bíróságlátogatás

Az igénybejelentő elérhető a http://szekszarditorvenyszek.birosag.hu/ Nyitott Bíróság/Jelentkezés a Nyitott Bíróság programjaira /II. sz. igénybejelentő lap tárgyalás-hallgatásra, bíróság-látogatásra és az ezekhez komplex programokra (előkészítő és/vagy feldolgozó órára) menüpont alatt.

Mindig kötelező-e három időpontot megadni?
Igen, kivéve ha a kérelmező az adott tárgyalást vezető bíróval előzetesen már egyeztet időpontot kíván megjelölni, úgy csak egy időpont megjelölése szükséges, de az előzetes egyeztetés tényét fel kell tüntetni.

A tárgyalások megtartására sok esetben a bíróságon kívül álló okból nem kerül sor, ezért a kérelemben azt is fel kell tüntetni, hogy a bíróság gondoskodjon-e a tárgyalás elmaradása esetén ún. alternatív programról, ami elsősorban – lehetőség szerint - egy másik tárgyaláson való részvételt jelent, avagy a program előadói ez esetben vállalják, hogy az erre szánt időben előadást tartanak a hallgatók számára. Amennyiben a tárgyalás nem kerül megtartásra, vagy halasztásra kerül, úgy alternatív programigény hiányában, feltéve, hogy ezt az intézmény kéri a koordinátorral való egyeztetés alapján új tárgyalási időpont kerül egyeztetésre.

Bárki bemehet-e tárgyalásra?
Nem. Ezért fontos, hogy általános iskolák és olyan csoportok, ahol 14 év alattiak vannak kizárólag tematikus előadásra illetve bíróságlátogatásra terjeszthetnek elő kérelmet, mert 14. életévüket be nem töltöttek a tárgyaláson nem vehetnek részt.

Mi a teendő az elektronikusan kitöltött űrlappal?
1.) Az I. és II. sz. igénybejelentő lapot elektronikus úton kitöltve kérjük az abban megjelölt e-mail címre megküldeni, avagy amennyiben erre nincs lehetőség kitöltve kell a Szekszárdi Törvényszéken annak elnökénél, vagy a program koordinátoránál benyújtani. (A dokumentumot a kitöltést követően, elküldés előtt menteni kell.)

Mikor kell elküldeni a kérelmeket?
Az előadók maguk is igazságszolgáltatási munkájukat végzik, sok esetben kötelező, vagy önként vállalt képzésre járnak, vagy oktatnak. A fentiek miatt a törvényszék kéri, hogy az űrlapokat a kérelmezők előzetesen egyeztetett program esetén annak időpontját megelőző 8 nappal, egyéb esetben: előadás, bíróságlátogatás és tárgyalás-hallgatásra irányuló kérelem esetén a három lehetséges időpont közül a legkorábbit megelőző 15 nappal küldjék meg a fentiek szerint.

A késedelmes megküldés nem jár a kérelem elutasításával, ugyanakkor a szervezési időszükséglet lerövidülése miatt a program megszervezése akadályokba ütközhet.

Honnét tudja a kérelmező, hogy a program szervezése megindult?
1.) A program igénylője az igény beérkeztéről a program koordinátorától az igénybejelentő lap II. részének kitöltésével három munkanap alatt visszaigazolást kap, ebben feltünteti a program számát pld. 35/2014. NYB. Az azonosító szám megkönnyíti az egymás mellett futó programok beazonosítását.

2.) Az űrlap ezzel egyidejűleg az érintett előadóhoz kerül továbbításra, míg tárgyalás-hallgatásra, vagy bíróság-látogatásra irányuló kérelem esetén a koordinátor kezdi meg a szervezést.

3.) További három munkanap alatt a koordinátor az igénybejelentő lap II.A. rovatának kitöltésével visszaigazolja a programot, annak időpontját, illetőleg ha az tárgyalás-hallgatására, vagy bíróság-látogatásra irányul, feltünteti azt a személyt is, aki a helyszínen a csoportot vezetni fogja.

 

Mi a teendő ha bármely visszaigazolás illetve a visszaigazolások nem érkeznek meg?
Ez esetben közvetlenül rövid úton forduljon a koordinátorhoz. (Elérhetőségét lásd. a http://szekszarditorvenyszek.birosag.hu/ Nyitott Bíróság/elérhetőség menüpont alatt)

Mi történik ha a kért program szervezése kapcsán problémák merülnek fel?
Amennyiben a törvényszék részéről bármilyen probléma merül fel, úgy az egyeztetést a koordinátor, a járásbírósági kapcsolattartók segítségével folytatja le, de ennek eredményét ekkor is visszaigazolja az intézménynek.

Amennyiben a tárgyalás elhalasztásra kerül, avagy a már visszaigazolt program bármilyen akadályba ütközik erről a törvényszék rövid úton (e-mail, telefon stb.) tájékoztatja a kérelmezőt.

Kell-e jeleznie az igény bejelentőjének, ha a részéről utóbb bekövetkezett körülmény miatt akadálya van a programnak?
A törvényszék kéri, hogy amennyiben az intézmény körében merül ilyen fel, azonos módon jelezze azt a koordinátornak.

Ha a program befejeződött van-e bármilyen teendőm?
A törvényszék a 2014/2015. tanévben a program értékelésének rendjét kidolgozza, ennek megtörténtéig is szívesen fogadja – lehetőség szerint – írásban a programról a hallgatók, oktatók észrevételeit, javaslatait.

Mi történik a kérelmező adataival?
Az oktatási, szociális intézmények neve és címe megjelenik az űrlapon. Ezen adatok nem esnek védelem alá. A törvényszék a bejelentett igényekkel kapcsolatos további adatokat kizárólag a program megvalósításának céljával kezeli, arról statisztikai jellegű kimutatást készít.

GYAKORNOKI PROGRAMRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

A III. sz. űrlapot kell kitölteni, ha az igénylő gyakornoki programra jelentkezik.

A letöltött űrlapot elektronikus úton és aláírva papír alapon is meg kell küldeni a törvényszék címére.

Az űrlap jelenleg fejlesztés alatt áll, ezért kérjük, hogy annak megjelenéséig igényét levélben postai úton juttassa el a Szekszárdi Törvényszék elnöke Dr. Csullag Józsefné részére a Szekszárdi Törvényszék címére (7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 2. vagy 7101 Szekszárd, Pf.: 92.)

KUTATÓI PROGRAMRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

A IV. sz. űrlapot kell kitölteni ha a kérelmező kutatási munkát kíván végezni.

A letöltött űrlapot elektronikus úton és aláírva papír alapon is meg kell küldeni a törvényszék címére.

Az űrlap jelenleg fejlesztés alatt áll, ezért kérjük, hogy annak megjelenéséig igényét levélben postai úton juttassa el a Szekszárdi Törvényszék elnöke Dr. Csullag Józsefné részére a Szekszárdi Törvényszék címére (7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 2. vagy 7101 Szekszárd, Pf.: 92.)

Mikor kell elküldeni a kérelmeket?
A III. és IV. igénybejelentő lapot pedig olyan időben, hogy a program jellegéhez igazodó szervezésre elégséges legyen a fennmaradó idő.

A késedelmes megküldés nem jár a kérelem elutasításával, ugyanakkor a szervezési időszükséglet lerövidülése miatt a program megszervezése akadályokba ütközhet.

Honnét tudja a kérelmező, hogy a program szervezése megindult?
1.) A program igénylője az igény beérkeztéről a program koordinátorától az igénybejelentő lap II. részének kitöltésével három munkanap alatt visszaigazolást kap, ebben feltünteti a program számát pld. 5/2014. NYB. Az azonosító szám megkönnyíti az egymás mellett futó programok beazonosítását.

2.) Az űrlap ezzel egyidejűleg az érintett előadóhoz kerül továbbításra, míg tárgyalás-hallgatásra, vagy bíróság-látogatásra irányuló kérelem esetén a koordinátor kezdi meg a szervezést.

3.) További három munkanap alatt a program koordinátora az igénybejelentő lap II.A. rovatának kitöltésével visszaigazolja a programot, annak időpontját, illetőleg ha tárgyalás-hallgatására, vagy bíróság-látogatásra irányul a program feltünteti azt a személyt is, aki a helyszínen a csoportot vezetni fogja.

Mit tegyek ha bármely visszaigazolás illetve a visszaigazolások nem érkeznek meg?
Ez esetben közvetlenül rövid úton forduljon a koordinátorhoz: elérhetőségét lásd. a http://szekszarditorvenyszek.birosag.hu/Nyitott Bíróság/elérhetőség menüpont alatt)

Mi történik ha a kért program szervezése kapcsán problémák merülnek fel?
Amennyiben a törvényszék részéről bármilyen probléma merül fel, úgy az egyeztetést a koordinátor, a járásbírósági kapcsolattartók segítségével folytatja le, de ennek eredményét ekkor is visszaigazolja az intézménynek.

Amennyiben a tárgyalás elhalasztásra kerül, avagy a már visszaigazolt program bármilyen akadályba ütközik erről a törvényszék rövid úton (e-mail, telefon stb.) tájékoztatja a kérelmezőt.

Kell-e jeleznie a kérelmezőnek, ha a részéről utóbb bekövetkezett körülmény miatt akadálya van a programnak?
A törvényszék kéri, hogy amennyiben az intézmény körében merül ilyen fel, azonos módon jelezze azt a koordinátornak.

Ha a program befejeződött van-e bármilyen teendőm?
A törvényszék a 2014/2015. tanévben a program értékelésének rendjét kidolgozza, ennek megtörténtéig is szívesen fogadja – lehetőség szerint – írásban a programról a hallgatók, oktatók észrevételeit, javaslatait.

Mi történik a kérelmező adataival?
Az oktatási, szociális intézmények neve és címe megjelenik az űrlapon. Ezen adatok nem esnek védelem alá. A törvényszék a bejelentett igényekkel kapcsolatos további adatokat kizárólag a program megvalósításának céljával kezeli, arról statisztikai jellegű kimutatást készít.

Szekszárd, 2014. szeptember hó 17.