Újranyitottunk

A Szekszárdi Törvényszéken 2013 áprilisa óta mintegy 1600 hallgató vett részt a Nyitott Bíróság programban. A törvényszék a korábbi terveknek megfelelően, a tapasztalatok figyelembe vételével a törvénykezési szünet végével, új lendülettel látott hozzá program folytatásához és fejlesztéséhez, melynek első eleme volt 2014. október 1. napjáig a programigénylésben használt elektronikus űrlapok és a program anyagainak elhelyezése a törvényszék honlapján.

A szervezés hatékonysága, az adminisztráció csökkentése, ugyanakkor a program alakulásának, mennyiségi, minőségi jellemzőinek, figyelemmel kísérése végett a törvényszék már a kezdetektől elektronikus kapcsolattartást alakított ki az együttműködő intézményekkel, amelynek alapja az igények bejelentésére szolgáló elektronikus űrlap.

A programok igénylése kapcsán eddig használ e-űrlapokat – a szükséges módosításokat követően - a törvényszék 2014. szeptember hónapban a program teljes dokumentációjával letölthető formában elhelyezte internetes honlapján. Itt elérhetőek a kapcsolódó tájékoztatók, az előadók és témakörök jegyzéke.

Az űrlapokon a különböző modulok, de komplex programok is könnyen igényelhetők. Az intézmények, csoportok stb. az előadó számára ebben adnak meg minden szükséges információt, ami a helyszín, az ott rendelkezésre álló feltételek (projektor, internet stb.) mellett a csoport létszámát, életkorát is rögzíti, az ennek megfelelő tematika előadásmód, feldolgozási mód kiválasztása érdekében. A kommunikáció minden program esetében egyetlen űrlap használatával zajlik.

Az e-űrlapok rendkívül részletes adatokat szolgáltatnak az egyes modulok, az egyes intézmények aktivitása, a hallgatók életkora stb. mellett arról is, hogy a diákokat mely területek érdeklik leginkább. Ennek figyelembe vételével a bíróság a program további fejlesztésén dolgozik. Ez egyrészt a honlapon elérhető tartalmak bővítését, másrészt önálló rendezvények szervezését jelenti.

A törvényszék az egyszerű, gyors, hatékony, informatív kommunikáció mellett nagy hangsúlyt fektet a személyes és folyamatos kapcsolattartásra, melynek szereplői a koordinátor és az intézmények kijelölt kapcsolattartói, ehhez igény esetén az oktatóknak a programokról való közvetlen tájékoztatás kapcsolódik.

A törvényszék 26 oktatási- és két szociális intézménnyel kötött együttműködési megállapodást. A program ennek keretei között zajlik, megyei szinten szinte maradéktalanul lefedve a középiskolás korosztályt, 2014 októberében a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karával bővült az intézmények köre, ami új lehetőséget kínál - adott esetben - tudományos jellegű projektek megvalósítására is. A törvényszék lehetővé teszi általános iskolák bekapcsolódását is azzal, hogy itt kizárólag a 7. 8. osztályban, kifejezetten e korosztálynak készített tematikai anyag alapján kíván előadásokat nyújtani.

A korábbi programkínálat rugalmas, mert az alapvetően az intézmények igényeihez igazodik, a bíróság elsősorban erre kíván választ adni. A törvényszéken dolgozó bírák, bírósági titkárok, fogalmazók közül tizenkilencen több mint ötven témában vállalják tematikus előadások tartását, mely a bíróságok működésével, az igazságszolgáltatás szerepével, a hatalmi ágak megosztásával is foglalkozik, ugyanakkor számtalan egyéb témában nyújt a középiskolás korosztály számára előadásokat, amelyek az Európai Unió joganyagától a büntető-, polgári- és munkajogon, a kommunikációt érintő jogokon át, az internet által felvetett jogkérdésekig terjednek. A tematikus előadásokba szervesebben illeszthető az igazságszolgáltatás és a bíróság feladatainak bemutatása is. Az előadó kollégák közül többen német és angol nyelven is előadnak, ami a program egyik különlegessége.

Ezek mellett a hallgatók bírósági tárgyalásokon vesznek részt, illetve az igazságszolgáltatás működése kapcsán megismerkednek a bíróságok épületével képet kapva az ott folyó munkáról. Speciálisnak tekinthető, hogy igény esetén a tárgyalások látogatások - a jobb megértés érdekében - előkészítő órával egészülnek ki, amelyek „megfigyelési szempontok” megadásával segítik a hallgatókat az eljárás figyelemmel kísérésében, illetve igény esetén e mellett, vagy e helyett feldolgozó óra is kérhető, ami sokkal elmélyültebb ismeretszerzést biztosít.

2014. november hónapban a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium közreműködésével szervez közös rendezvényt, amely a bírósági szervezetet és ezen belül a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok munkáját kívánja bemutatni.

Az előadások a tanulás melletti munkavállalásra és a hallgatói jogokra koncentrálnak azzal a céllal, hogy a diákok tájékozottabban kössenek munkaszerződést, illetve felkészültebben lépjenek a felsőoktatási intézménybe egyúttal a felmerülő problémák lehetséges megoldásához kapjanak alapvető ismereteket, bemutatva Ezek rendezésében a bíróságok szerepét.

 

Szekszárd, 2014. október 16.

 

dr. Andódi László

     koordinátor