Elérhetőségeink

Cím
7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2.
Levelezési cím
7101 Szekszárd, Pf. 92.
Központi telefonszám
+36 74 505-800
E-mail cím
szekszardit@birosag.hu
Elnök
dr. Csullag Józsefné

Ügyfélfogadási rend

Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje:
péntek 9:00-11:00
Polgári, büntető, gazdasági, cégbírósági irodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 9:00-11:00
kedd: 9:00-11:00
szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:00
csütörtök: 9:00-11:00
péntek: 9:00-11:00
Törvényszéki végrehajtói iroda, közjegyzői irattár irodája, Gazdasági Hivatal irodái és pénztára ügyfélfogadási rendje:
hétfő-péntek 8:00-12:00, 13:00-16:00

Ha a tájékoztatáskérés az ügy irataiban lévő adatra vonatkozik, tájékoztatás kizárólag a jogszabályban meghatározott személyeknek és képviselőjük részére, a jogszabályban meghatározott iratokról és adatokról, kizárólag abban az esetben adható, ha az ügyfél e minőségére vonatkozó, a bíróság rendelkezésére álló és általa – jogszabály alapján – kezelhető adatokkal magát azonosította.

Távközlési eszközön történő kapcsolatfelvétel esetén az ügyfél - személyazonosságának igazolása érdekében - köteles megadni az ügy számát, a nevét, perbeli pozícióját vagy hivatali beosztását, munkakörét és a tanú kivételével lakóhelyét/székhelyét vagy munkahelyét/szolgálati helyét.

A bíróság a tájékoztatást nem köteles teljesíteni, illetve a felvilágosítás-adást megtagadhatja, ha az ügyfél a kapcsolattartási formát visszaélésszerűen kívánja igénybe venni. Visszaélésszerű az ügyfél kapcsolatfelvétele, ha ugyanazon ügyben, ugyanazon kérdéssel, rendszeresen fordul a bírósághoz, ezzel akadályozva a folyamatos ügymenetet.

Megközelíthetőség autóval

GPS: Gps

A bíróság épületének akadálymentessége IDE KATTINTVA megtekinthető

 

Tanúgondozók a Szekszárdi Törvényszék épületében

E-mail cím: szekszardit@birosag.hu

NÉV BEOSZTÁS TELEFONSZÁM
Wenhardtné Bak Zsuzsanna polgári irodavezető +36 74 505-800
Verhás Klára büntető irodavezető +36 74 505-800
Gyenes Noémi törvényszéki tisztviselő +36 74 505-800

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az elektronikus cégeljárást kivéve jogszabályi felhatalmazás hiányában joghatályosan nem terjeszthetők elő beadványok a publikus e-mail útján, figyelemmel a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet 5.§ (1) és 6.§ (4) bekezdésére. Az elektronikus cégeljárás során a Büsz. 61/A.§ - 61/J.§-ainak, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény IV. fejezet 2. címének rendelkezései irányadók.