Felhívás a Tolna megyében működő civil szervezetek képviselői részére

A Szekszárdi Törvényszék tájékoztatja a civil szervezetek képviselőit, hogy a civil szervezetek nyilvántartásba vételi, illetve változásbejegyzési eljárásának megkönnyítésére, továbbá a hiánypótlási felhívások – és ezáltal az eljárás elhúzódásának – elkerülése érdekében a www.birosag.hu oldalon Civil szervezetek menüpont alatt, Okirat sablonok néven nyomtatványok és tájékoztatók kerültek elhelyezésre (p. alapszabály-minták, tisztséget elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozat, stb.).

Ezen okirat sablonok nem minősülnek a Cnytv. 34. §-ában meghatározott mintaokiratnak, ezért – okiratsablon alkalmazása esetén – a kérelem formanyomtatványon nem kell feltüntetni (bejelölni), hogy a létesítő okirat mintaokirat alapján készült, és értelemszerűen egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás sem kezdeményezhető.

Ezen nyomtatványok alkalmazása tartalmi és formai segítséget nyújt a szükséges dokumentumok elkészítése során.