Tájékoztató a cégkapuról

A hatályos Ctv. 24 § (1) bekezdés n.) pontja szerint a cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza a cégnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (E-ügyintézési törvény) szerinti hivatalos elérhetőségét.

Ugyanezen § (9) bekezdése kimondja, hogy a cégbíróság hivatalból jegyzi be a cég hivatalos elérhetőségét az E-ügyintézési törvény szerinti rendelkezési nyilvántartást vezető szerv elektronikus értesítése alapján, ha azt a cég oda jelentette be.
A (10) bekezdés szerint, ha a cég a cégbíróság felé jelentette be, erről a cégbíróság elektronikus úton értesíti a rendelkezési nyilvántartást vezető szervet.

A cégkapu fogalmát az E-ügyintézési törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet adja meg.

A cégkapu a kézbesítési szolgáltatáshoz kötődő biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek minősülő, a kijelölt szolgáltató által a gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely.

A cégkapu – kevésbé hivatalos megfogalmazásban – egy közös elektronikus postafiók a gazdálkodó szervezetek számára, ahol minden érintett és arra jogosultsággal rendelkező egy helyen férhet hozzá az adott gazdálkodó szervezet hivatalos levelezéséhez.

A cégkapu regisztráció szolgáltatója a NISZ, azaz a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

A NISZ Zrt. cégkapu szolgáltatása 2017. december 28. napján indult el. A cégkapu regisztrációt online módon lehet kezdeményezni, teljesen automatikus a regisztráció a cégnyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezetek részére.

A gazdálkodó szervezetek egy cégkapuval rendelkezhetnek.

A cégkapu – regisztrációt a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult természetes személy kezdeményezheti, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval és a cégkapuhoz egy fő cégkapu-megbízottat regisztrálhat.

A gazdálkodó szervezet nevében eljárni jogosult személyek (cégkapu-ügyintézők) regisztrációját a cégkapu-megbízott végzi.

A szolgáltató 300 MB méretig az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tartós tárhelyet díjmentesen biztosítja.

Mindettől függetlenül jelenleg is hatályos a Ctv. 24 § (1) bekezdése m.) pontja, mely szerint a cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza a cég elektronikus kézbesítési címét, mely ugyanezen § (8) bekezdése szerint a cég részére elektronikus úton megküldött hivatalos iratok átvételét biztosítja.

Az elektronikus eljárás szempontjából gazdálkodó szervezetnek minősülnek a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 7 § 6.) pontjában meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek a lakásszövetkezet és az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány kivételével.

A gazdálkodó szervezeteken kívül például az egyéni ügyvéd a tevékenysége során szintén használhatja a cégkaput.

A gazdálkodó szervezet az elektronikus eljárásokban a kapcsolattartásra cégkaput használhat, illetőleg ennek használatára 2018. január elsejétől köteles. Így a peres és nemperes eljárásokban is a keresetleveleket, kérelmet, továbbá minden egyéb beadványt és azok mellékleteit, valamint okiratot kizárólag elektronikusan, az űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthat be, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a gazdálkodó szervezet részére.

2018. január 1. napjától a gazdálkodó szervezet a vezetője által nyitott ügyfélkapun keresztül már nem tehet hatályos jognyilatkozatot, ugyanígy a perkapun keresztül sem.

A perkapuval már rendelkező jogosultak cégkapu regisztrációra jogosultként kérhették, hogy a perkapu szolgáltatás a cégkapuba integrálódjon.
Ezen integráció hiányában 2018. január 31. napjáig a folyamatban lévő 2018. január 1. napját megelőzően indult olyan ügyekben, ahol a perkapu használatára 2017. december 31. napjáig lehetőség volt, a polgári peres eljárások során a gazdálkodó szervezet, vagy a jogi képviselő által használt perkaput a gazdálkodó szervezet, vagy jogi képviselő hivatalos elérhetőségének kell tekinteni, amelyre a bíróság a küldeményeit kézbesíti.

Az ilyen módon működő tárhelyekre küldött bírósági üzenetek kapcsán a kézbesítési vélelem szabályait 2018. február 28. napjáig még lehet alkalmazni, és addig biztosítja a szolgáltató, hogy a perkapu felhasználók az üzeneteikhez hozzáférjenek.

A perkapuról azonban válaszüzenetet a bíróság felé már nem tudnak küldeni a gazdálkodó szervezetek, csak a cégkapun keresztül.

A NISZ Zrt. a http://ekozig.mo.hu/cegkapu weboldalon közzétette a cégkapuhoz kapcsolódó oktató videót és tájékoztató anyagokat, melyet folyamatosan frissít.

Végül felhívja a bíróság az ügyfelek figyelmét arra, hogy 2018. január 1. napjától a cégeljárásban és a törvényességi felügyeleti eljárásokban nem változott a kérelmek benyújtásának rendje.