Dr. Imre Zita a Szekszárdi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégiumának új kollégiumvezetője

Dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke dr. Imre Zita törvényszéki tanácselnököt nevezte ki 2021. november 1. napjától hat évre a Szekszárdi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetőjévé.

Dr. Imre Zita 1985. évben végzett a Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1985. évtől bírósági fogalmazóként tevékenykedett, először a Budai Központi Kerületi Bíróságon, majd 1986. évtől a Szekszárdi Városi Bíróságon. 1987. évben jogi szakvizsgát tett, majd ugyanezen évben nevezték ki a Szekszárdi Városi Bíróságra polgári ügyszakos bíróvá. 1993. évtől három évig a Szekszárdi Városi Bíróság elnökhelyettesi pozícióját töltötte be, majd 1996. évtől a Tolna Megyei Bíróságon (a Szekszárdi Törvényszék jogelődje) folytatta ítélkező munkáját. 2006. évben került sor megyei bírósági tanácselnöki kinevezésére polgári és munkaügyi ügyszakban. 2020. évben kilenc hónapon át kirendelés útján részt vett a Pécsi Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiumának munkájában, amely keretében a kollégiumvezetői igazgatási feladatokat látta el és tanácselnökként ítélkezett. A Szekszárdi Törvényszék Bírói Tanácsának elnöki megbízatását immáron második ciklusában tölti be. Dr. Imre Zita társasági és cégjogi szakjogász végzettséggel rendelkezik.