Dombóvári Járásbíróság

Cím
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 33.
Levelezési cím
7201 Dombóvár, Pf. 33.
Központi telefonszám
+36 74 465 111
E-mail cím
dombovar@birosag.hu
Elnök
dr. Szelecki Rita Lívia

Ügyfélfogadási rend

Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje:
hétfő 9:00-11:00
A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 8:00-12:00, 13:00-15:00
kedd: 9:00-11:00
szerda: 9:00-11:00
csütörtök: 9:00-11:00
péntek: 9:00-11:00

Ha a tájékoztatáskérés az ügy irataiban lévő adatra vonatkozik, tájékoztatás kizárólag a jogszabályban meghatározott személyeknek és képviselőjük részére, a jogszabályban meghatározott iratokról és adatokról, kizárólag abban az esetben adható, ha az ügyfél e minőségére vonatkozó, a bíróság rendelkezésére álló és általa – jogszabály alapján – kezelhető adatokkal magát azonosította.

Távközlési eszközön történő kapcsolatfelvétel esetén az ügyfél - személyazonosságának igazolása érdekében - köteles megadni az ügy számát, a nevét, perbeli pozícióját vagy hivatali beosztását, munkakörét és a tanú kivételével lakóhelyét/székhelyét vagy munkahelyét/szolgálati helyét.

A bíróság a tájékoztatást nem köteles teljesíteni, illetve a felvilágosítás-adást megtagadhatja, ha az ügyfél a kapcsolattartási formát visszaélésszerűen kívánja igénybe venni. Visszaélésszerű az ügyfél kapcsolatfelvétele, ha ugyanazon ügyben, ugyanazon kérdéssel, rendszeresen fordul a bírósághoz, ezzel akadályozva a folyamatos ügymenetet.
Ügyfélsegítő félfogadás:
hétfő 8:00-12:00, 13:00-15:00

A bíróság épületének akadálymentessége IDE KATTINTVA megtekinthető:

 

Tanúgondozók a Dombóvári Járásbíróság épületében

E-mail cím: dombovar@birosag.hu

NÉV BEOSZTÁS TELEFONSZÁM
Bán Brigitta járásbírósági tisztviselő +36 74 465-111
Németh Andrea járásbírósági tisztviselő +36 74 465-111

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az elektronikus cégeljárást kivéve jogszabályi felhatalmazás hiányában joghatályosan nem terjeszthetők elő beadványok a publikus e-mail útján, figyelemmel a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet 5.§ (1) és 6.§ (4) bekezdésére. Az elektronikus cégeljárás során a Büsz. 61/A.§ - 61/J.§-ainak, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény IV. fejezet 2. címének rendelkezései irányadók.