Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Cím
7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 2.
Levelezési cím
7101 Szekszárd, Pf. 92.
Központi telefonszám
+36 74 505 802
E-mail cím
tolna@iroda.e-cegjegyzek.hu
Csoportvezető bíró
dr. Andódi László

Ügyfélfogadási rend

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 9:00-11:00
kedd: 9:00-11:00
szerda: 8:00-12:00, 13:00-16:00
csütörtök: 9:00-11:00
péntek: 9:00-11:00

Ha a tájékoztatáskérés az ügy irataiban lévő adatra vonatkozik, tájékoztatás kizárólag a jogszabályban meghatározott személyeknek és képviselőjük részére, a jogszabályban meghatározott iratokról és adatokról, kizárólag abban az esetben adható, ha az ügyfél e minőségére vonatkozó, a bíróság rendelkezésére álló és általa – jogszabály alapján – kezelhető adatokkal magát azonosította.

Távközlési eszközön történő kapcsolatfelvétel esetén az ügyfél - személyazonosságának igazolása érdekében - köteles megadni az ügy számát, a nevét, perbeli pozícióját vagy hivatali beosztását, munkakörét és a tanú kivételével lakóhelyét/székhelyét vagy munkahelyét/szolgálati helyét.

A bíróság a tájékoztatást nem köteles teljesíteni, illetve a felvilágosítás-adást megtagadhatja, ha az ügyfél a kapcsolattartási formát visszaélésszerűen kívánja igénybe venni. Visszaélésszerű az ügyfél kapcsolatfelvétele, ha ugyanazon ügyben, ugyanazon kérdéssel, rendszeresen fordul a bírósághoz, ezzel akadályozva a folyamatos ügymenetet.

A bíróság épületének akadálymentessége IDE KATTINTVA megtekinthető

 

A CÉGBÍRÓSÁGON DOLGOZÓ BÍRÁK