Tamási Járásbíróság

Cím
7090 Tamási, Szabadság utca 55.
Levelezési cím
7090 Tamási, Pf. 69.
Központi telefonszám
+36 74 471 318
E-mail cím
tamasi@birosag.hu
Elnök
Heiterné dr. Schmidt Györgyi

Ügyfélfogadási rend

Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje:
szerda 9:00-12:00
A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 9:00-11:00
kedd: 9:00-11:00
szerda: 9:00-11:00
csütörtök: 8:00-12:00 13:00-15:00
péntek: 9:00-11:00

Ha a tájékoztatáskérés az ügy irataiban lévő adatra vonatkozik, tájékoztatás kizárólag a jogszabályban meghatározott személyeknek és képviselőjük részére, a jogszabályban meghatározott iratokról és adatokról, kizárólag abban az esetben adható, ha az ügyfél e minőségére vonatkozó, a bíróság rendelkezésére álló és általa – jogszabály alapján – kezelhető adatokkal magát azonosította.

Távközlési eszközön történő kapcsolatfelvétel esetén az ügyfél - személyazonosságának igazolása érdekében - köteles megadni az ügy számát, a nevét, perbeli pozícióját vagy hivatali beosztását, munkakörét és a tanú kivételével lakóhelyét/székhelyét vagy munkahelyét/szolgálati helyét.

A bíróság a tájékoztatást nem köteles teljesíteni, illetve a felvilágosítás-adást megtagadhatja, ha az ügyfél a kapcsolattartási formát visszaélésszerűen kívánja igénybe venni. Visszaélésszerű az ügyfél kapcsolatfelvétele, ha ugyanazon ügyben, ugyanazon kérdéssel, rendszeresen fordul a bírósághoz, ezzel akadályozva a folyamatos ügymenetet.
Ügyfélsegítő félfogadás:
csütörtök: 8:00-12:00, 13:00-15:00

A bíróság épületének akadálymentessége IDE KATTINTVA megtekinthető

 

Tanúgondozók a Tamási Járásbíróság épületében

E-mail cím: tamasi@birosag.hu

NÉV BEOSZTÁS TELEFONSZÁM
Filó Erika járásbírósági tisztviselő +36 74 471-318
Pálfi-Sasi Mónika járásbírósági tisztviselő +36 74 471-318

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az elektronikus cégeljárást kivéve jogszabályi felhatalmazás hiányában joghatályosan nem terjeszthetők elő beadványok a publikus e-mail útján, figyelemmel a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 5. § (1) és 6. § (4) bekezdésére. Az elektronikus cégeljárás során a Büsz. 61/A. § - 61/J. §-ainak, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény IV. fejezet 2. címének rendelkezései irányadók.