„Az igazság szolgálatában” Szekszárdon A jogászi hivatás volt a témája a Nyitott Bíróság újabb rendezvényének a Szekszárdi Törvényszéken

„Az igazság szolgálatában” címmel a Nyitott Bíróság keretei között 2017. november hó 8. napján rendhagyó tematikus program megrendezésére került sor a Szekszárdi Törvényszéken, amelyen hat, Tolna megyei illetőségű gimnázium megközelítőleg 150 diákja részére a helyi hivatásrendek, így bíróság, az ügyészség, a rendőrség, az ügyvédi kamara és a kormányhivatal képviselői tartottak előadást, illetőleg folytattak kerekasztal-beszélgetést a jogászi hivatás múltjáról, jelenéről, szépségeiről, illetve az ezzel kapcsolatos személyes élményeikről, tapasztalataikról.

Dr. Andódi László törvényszéki bíró, a Nyitott Bíróság koordinátora megnyitójában kiemelte, hogy a törvényszéknek a jelenlévő hivatásrendekkel 2016-ban megkötött együttműködési megállapodása kiterjed a Nyitott Bíróság keretei között megszervezett programokon való közös közreműködésre is, ennek köszönhetően kerülhetett sor e rendezvény megtartására is, amelyen a jogászi hivatások képviselői a hivatásuk sajátosságainak megismertetésével támpontot nyújthatnak a jogi végzettséggel betölthető szakmák közötti eligazodásban, egyben megerősíthetik a továbbtanulás előtt álló hallgatókat a pályaválasztással kapcsolatos szándékukban.

Ezt követően dr. Bertaldó András szekszárdi járásbírósági bíró a jogász szakma több mint kétezer évet felölelő múltjáról, a római kortól napjainkig húzódó történetéről tartott prezentációval kísért előadást, majd dr. Fekete Zsuzsanna szekszárdi járásbírósági titkár az egyetemi szintű jogász alapképzést követően a végzett joghallgatók számára megnyíló lehetőségekről beszélt, nagy vonalakban bemutatva az egyes hivatásrendeknél való elhelyezkedés és szakmai gyakorlatszerzés körülményeit, a jogi szakvizsgára történő felkészülés menetét, a vizsga letételének követelményeit, kitekintést nyújtva a továbbképzésekre, tudományos munkákra és az idegennyelv-ismeret kiaknázásával kapcsolatos lehetőségekre.
Dr. Andódi László érdekfeszítő előadásában napjaink jogi szakmáinak, így az igazságszolgáltatásban, a közigazgatásban, illetve a magánszférában tevékenykedő jogászi hivatásoknak sajátosságait taglalta, meghatározott szempontok szerint összehasonlítást végezve a különböző szakmák lényegi vonásai között.

A rendezvény második részében az egyes jogászi szakterületeket, az azokra jellemző szakmai követelményeket, készségeket, napirendet az adott hivatás résztvevői körkérdések megválaszolása révén mutatták be a mindvégig érdeklődést mutató diákoknak, egyben felelevenítették a maguk pályaválasztásával kapcsolatos régi emlékeiket, a hivatásuk is.