Újabb közös rendezvény a KEF-vel Szekszárdon

Már második alkalommal került sor közös szakmai program megrendezésre a szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal (KEF) karöltve a Nyitott Bíróság Program keretei között 2017. november hó 23. napján Szekszárdon, a Placc Ifjúsági Közösségi Tér biztosította helyiségben. Az érdeklődők számára nyilvános rendezvényen a témával érintett szakterületeken tevékenykedő szakemberek, szociális munkások, családsegítők és tanácsadók, családterapeuták, pszichiátriai dolgozók, illetve főiskolai hallgatók jelentek meg.

Elsőként dr. Barkóczi Balázs szekszárdi járásbírósági bíró a bíróságoknak a gondnokság alá helyezési perekkel kapcsolatos feladatairól, hatásköreiről, valamint e perek jogszabályi hátteréről, főbb eljárási rendelkezéseiről tartott szakmai előadást, kitérve az e perekben irányadó eljárási határidőkre, jellemző bizonyítási eszközökre, hangsúlyozva az igazságügyi elmeorvos szakértői bizonyítás jelentőségét. Utalt a gondokság alá helyezési perek szenvedélybetegségekkel való összefüggéseire, egyben megosztotta a bírói munkássága alatt ezen ügyek tárgyalása kapcsán szerzett személyes tapasztalatait.

Ezt követően dr. Fekete Zsuzsanna szekszárdi járásbírósági titkár tartotta meg előadását a kötelező pszichiátriai intézeti gyógykezelés elrendelése iránti nem peres eljárások jogszabályi hátteréről, európai uniós vonatkozásairól, ezen eljárások lefolytatásának feltételeiről, valamint a bíróság főbb feladatairól, hozzáfűzve e körben személyes tapasztalatait.

Dr. Fekete Szilvia szekszárdi járásbírósági titkár a kötelező pszichiátriai intézeti gyógykezelés elrendelése iránti eljárásokat gyakorlati oldaláról mutatta be, szót ejtve a meghallgatás előkészítésének menetéről, az eljárás során vizsgálandó kérdésekről, valamint a meghallgatás eredményeképpen hozható döntésekről. Kitért a pszichiátriai intézeti gyógykezelés felülvizsgálatának elrendelése iránti eljárás szabályaira is, egyben rávilágított a szenvedélybetegségek egyes formáinak ezen eljárásokban tapasztalható összefüggéseire.

Az egyes szakmai tartalmú előadásokat követően a jelenlévőknek alkalma nyílt kérdéseik feltevésére, észrevételeik megtételére, amellyel többen éltek is. A rendezvény nagy sikerét jelezte, hogy a bíróság munkatársainak témafelvezetését követően csaknem egy órás interaktív konzultációval zárult az esemény.