Ítélet nélkül fejeződött be a polgári perszimuláció Tamásiban A gyermekek támogatták, hogy az apa és lánya vitája végül megegyezéssel záruljon

December 1. napján a Szekszárdi Törvényszék a Nyitott Bíróság Program keretén belül perszimulációt tartott a Vályi Péter Szakközépiskola tanulói számára, melyre mintegy százötven diák volt kíváncsi.
A valós helyzetek elemeiből felépített esetben az édesanyjával élő nagykorú gyermek egyetemen tanul tovább. Iskolai kötelezettségei mellett azonban nem tud munkát vállalni, így az édesanya pert indít gyermektartásdíj iránt az édesapa ellen. A konfliktus részét képezi, hogy az édesapának az újabb házasságából származó két kiskorú gyermekéről is gondoskodnia kell.
A perszimuláció interaktív jellegéről Dr. Andódi László, a Nyitott Bíróság Program Tolna Megyei Koordinátora gondoskodott, aki igyekezett bevonni a jelentős létszámú tanulói közösséget a felek szempontjainak értékelése mellett a felek viszonyának megértésébe is.
A bizonyítási eljárás befejezését követően a tanulók tanácsokat adhattak a peres feleknek, illetve javaslataikkal egyezségkötésre buzdították őket, melynek eredményeképp nem volt szükség ítélet meghozatalára, miután a felek számára végül előnyös megállapodás jött létre, amelyet az ügyben eljáró bíró jóváhagyott.
A Szekszárdi Törvényszék első alkalommal választott polgári jogvitát a perszimuláicó tárgyául. A program sikerére tekintettel, a tapasztalatok megbeszélését követően újabb előadás várható a következő tanévben.