Sajtóebéd az új Pp. és Kp. témájában a Szekszárdi Törvényszéken

Ebéddel egybekötött kerekasztal-beszélgetésre került sor 2018. január hó 17. napján a Szekszárdi Törvényszéken a helyi sajtószervek /Tolnai Népújság, Tolnatáj Televízió, Tolna megyei Extra) képviselőinek, újságíróinak meghívásával. A 2018. január 1. napján hatályba lépett új polgári perrendtartás, valamint a közigazgatási bíráskodást jelentősen megreformáló Kp. átfogó bemutatása, illetve kommunikálása jegyében megrendezett konzultáción a törvényszék részéről az igazgatási vezetők mellett a változásokkal érintett területen ítélkező szakmai vezetők, bírák, illetve bírósági kommunikációs feladatokat ellátó munkatársak vettek részt. A kötetlen formában zajló rendezvény elsősorban a hivatkozott jogszabályok által előidézett változásoknak az állampolgárok irányába sajtón keresztül történő publikálását, illetőleg e kommunikációban való közös együttműködés előmozdítását szolgálta, amely keretében a résztvevőknek lehetősége nyílt megvitatni az ennek kapcsán felmerülő ötleteiket, megosztani a tapasztalataikat. A tanácskozás kezdetén dr. Csullag Józsefné, a törvényszék elnöke köszönetet mondott a sajtóorgánumok képviselőinek az eddigi gördülékeny és hatékony kommunikációs együttműködésért, majd röviden ismertette a konzultáció megszervezésének indokát, illetve célját. Dr. Mándi Zoltán, polgári-gazdasági-közigazgatási-munkaügyi kollégiumvezető-helyettes röviden bemutatta az új Pp. eredményezte főbb módosulásokat, kitérve többek között a törvény célkitűzéseire, az osztott pervitelre, az anyagi pervezetés problematikájára, illetve a szakértői bizonyítás lényegibb változásaira, majd ezt követően az elektronikus kapcsolattartás kibővítésének háttérszabályozását, illetve technikai vonatkozásait ismertette. Deutschné dr. Kupusz Ildikó, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke a közigazgatási perrendtartás hatályba lépésével együtt járó szervezeti változásokat, új illetékességi szabályokat mutatta be, hangsúlyozva az átmeneti rendelkezések gyakorlati jelentőségét, valamint a fellebbviteli eljárás sajátosságát. Dr. Hum Ferenc, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság korábbi, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra áthelyezett közigazgatási ügyszakos bírája történeti felvezetést követően a megreformált közigazgatási bíráskodás várható gyakorlati nehézségeiről, az állampolgárokra esetlegesen gyakorolt kedvezőtlen hatásairól adott röviden számot, egyben ismertette a nem regionális illetékességgel eljáró közigazgatási és munkaügyi bíróságoknál maradó ügytípusokat is. Dr. Farkas László, a törvényszék elnökhelyettese és oktatásfelelőse a 2018 júliusában hatályba lépő, új büntetőeljárási törvényre való szakmai felkészülés irányvonalairól, oktatási tervéről tájékoztatta a megjelenteket. A konzultáció zárásaként a törvényszék elnöke utalt arra, hogy a bíróságok országos, illetve a törvényszék saját internetes honlapjára már feltöltésre kerültek az új törvények megismerését szolgáló ismeretterjesztő anyagok, segédletek, illetve a kötelezően alkalmazandó formanyomtatványok, egyben megállapodott a sajtó képviselőivel további, az állampolgárok felvilágosítását célzó, egyes részterületekre koncentráló szakmai anyagok sajtóban történő rendszeres megjelentetéséről.