Kommunikációs tréning Szekszárdon

A központi oktatási terv által a büntető ügyszakosok számára meghirdetett oktatási hét keretein belül egész napos kommunikációs tréning megrendezésére került sor 2019. október hó 7. napján a Szekszárdi Törvényszéken, amelyen javarészt a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén működő bíróságok büntető ügyszakban tevékenykedő bírái és bírósági titkárai vettek részt.

A tréning előadói és lebonyolítói Peer Krisztina pszichológus szakértő, oktató, élménypedagógiai tréner, valamint Szél Dávid tanácsadó szakpszichológus, oktató voltak, akik a kezdeti közös ismerkedést és a csoportszabályok rögzítését követően prezentációval végigkísért előadásukban a négy alapvető viselkedés- és személyiségtípust /domináns, befolyásoló, lelkiismeretes, együttműködő/, illetve azok jellemző személyiségjegyeit, tulajdonságait mutatták be. Ezután a résztvevőknek lehetősége nyílt egy önismereti teszt kitöltésére, amelynek kiértékelését követően „eligazítást nyertek” arra vonatkozóan, hogy milyen személyiségtípushoz tartoznak, illetve mennyiben jellemzőek rájuk az egyes típusok jellemvonásai.
Az egyébként végig interaktív keretek között zajló, a vélemények és álláspontok ütköztetésére, a tapasztalatok megosztására lehetőséget nyújtó előadásblokkban a résztvevők azt is megvitatták, hogy mely tulajdonságok, jellemvonások segíthetik őket potenciálisan a munkájuk során, így egy tárgyalótermi szituációban, illetőleg mely karakterjegyek lehetnek hátrányosak rájuk nézve egy adott, a hivatásukhoz köthető élethelyzetben. Szintén feltárásra került az is, hogy az egyes viselkedéstípusok jegyeit magán hordozó bírák miként tudják ezeket a tulajdonságokat a tárgyalóteremben megfelelően kezelni, az ebből fakadó esetleges hátrányokat kompenzálni.
A második előadásblokkban a résztvevők egy szituációs gyakorlatot végeztek el, amely során kisebb létszámú csoportokban adatközlő-hírnök-építő-anyagkezelő szerepleosztásban játék építőelemek segítségével egy előre meghatározott tárgyat kellett megépíteniük. A játékos feladat lényegi mondanivalóját a csapatmunkában rejlő előnyök, illetve az összehangolt kommunikáció, az információ lényegre törő voltának és hatékony, megfelelő módon való átadásának igénye adták, ki-ki összevetve a feladat megoldásában betöltött szerepét a rá leginkább jellemző viselkedésjegyekkel.

A közös ebédet követően a tréning újabb szituációs gyakorlattal folytatódott, amely során mindenki a „Nem vagyunk egyformák, nincs abszolút igazság” címszó jegyében egy általa kihúzott karakter helyzetébe, életébe képzelhette el magát, majd a tárgyalóteremben e karakterrel való kommunikációjának esetleges nehézségeit, illetve előnyeit oszthatta meg.
Zárásként valamennyi résztvevő röviden elmondhatta, hogy mit is szeret valójában a hivatásában, amely során kiemelt hangsúlyt kapott a különböző embertípus megismerése, illetve a velük kapcsolatos kommunikációs kihívások.