Öt év felfüggesztett börtön jogerősen a lövöldöző férfinek

A Szekszárdi Törvényszék mint másodfokú bíróság a 2019. október hó 24. napján tartott nyilvános ülésen – részben megváltoztatva a Szekszárdi Járásbíróság elsőfokú ítéletét, mellőzve a közúti járművezetéstől eltiltás büntetés kiszabását – 2 év börtön fokozatú szabadságvesztésre ítélte azt a férfit, aki 2018 tavaszán kábítószer hatása alatt gáz- és riasztófegyverrel lövöldözött egy tolnai pizzériánál. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztette.

Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a vádlott 2018. április 6-án kábítószert fogyasztott, amelynek hatóanyag-tartalma nem érte el a csekély mennyiség felső határát. A vádlott a saját tulajdonát képező személygépkocsijával Tolna lakott területén belül úgy közlekedett, hogy a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt állt.
A vádlott egy tolnai pizzéria parkolójának szélén megállt a gépkocsival. Látva a vádlott zavart viselkedését, egy helyi férfi odament hozzá és számon kérte amiatt, hogy miért közlekedik autóval úgy, hogy előtte láthatóan kábítószert fogyasztott. A vádlott korábbi nézeteltérésükről kezdett el beszélni, ezután visszaült a gépkocsiba és 100 méterrel odébb hajtott, majd megállt.
A helyi férfi ekkor odament a családja társaságában megérkező szolgálaton kívüli rendőrhöz, akinek elmesélte a történteket. A rendőr mobiltelefonján azonnal értesítette a rendőrséget. A telefonbeszélgetés közben a vádlott a személygépkocsijával tolatni kezdett, majd hirtelen megfordult és a helyi férfi, valamint a szolgálaton kívüli rendőr irányába közlekedett. A vádlott előbbi személyek mellé érve a gépkocsi leengedett vezető ülés felőli szélvédőjén kinyúlva egy külsőre maroklőfegyverre megtévesztésig hasonlító gáz- és riasztó fegyvert tartott a kezében, amellyel legalább két lövést adott le, a fegyvert az előbbi személyek irányába fordítva. A lövések közben a vádlott fenyegető hangon azt kiabálta, hogy „most megdöglesz!”.
Ezután a vádlott kiszállt a gépkocsiból és tántorogva az előbbi személyek felé lépve, tőlük 1,5-2 méter távolságból a fenti megöléssel fenyegető kiáltások közepette további, megközelítőleg 3 lövést adott le. Előbbiek ijedségükben menekülni kezdtek és tartva attól, hogy a vádlott személyi sérülést okoz, a pizzéria teraszán ülő, pontosan meg nem állapítható létszámú, de legalább 5 főt beterelték a pizzéria épületébe, a bent tartózkodó és lövések hangjától az asztalok alá bújó, szorosan a fal mellé guggoló 6-7 főhöz.
A vádlott közösségi együttélési szabályokat nyíltan semmibe vevő, erőszakos magatartása – különös tekintettel az elkövetés forgalmas helyére és idejére – alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen. A pizzériában tartózkodó vendégek között több kiskorú személy is volt. Tényleges személyi sérülést a vádlott cselekménye nem okozott.
A vádlott a cselekmény, illetőleg azt közvetlenül megelőző és követő gépjárművezetés időpontjában bódult állapotban volt, ily módon a vezetési képességeire hátrányosan ható szer befolyása alatt állt. A vádlott egyébként érvényes vezetői engedéllyel és a gáz-riasztó fegyver viseléséhez szükséges engedéllyel nem rendelkezett.
A vádlott a fenti cselekményén kívül is követett el bűncselekményt. 2018. május 5-én éjjel Szekszárd belterületén személygépkocsija körül zavartan viselkedve hangoskodott és ugrált, amely rendőri intézkedést vont maga után. Vizeletéből kábítószernek minősülő anyagok voltak kimutathatók.

A járásbíróság az előkészítő ülésen a cselekményét a váddal egyezően beismerő, a tárgyalásról lemondó vádlottat fegyveresen elkövetett garázdaság bűntettében, kábítószer birtoklásának vétségében és bódult állapotban elkövetett járművezetés vétségében mondta ki bűnösnek és ezért halmazati büntetésül 2 év, végrehajtásában 5 évre felfüggesztett börtön fokozatú szabadságvesztésre és 1 évi közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte.Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott és a védő fellebbezést terjesztett elő a büntetés enyhítése végett.

A törvényszék a másodfokú eljárás során arra a megállapításra jutott, hogy az elsőfokú bíróság a büntetéskiszabás során maradéktalanul feltárta az enyhítő és súlyosító körülményeket, azokat megfelelő súllyal értékelte, a szabadságvesztés büntetési nem alkalmazása, továbbá annak mértéke megfelelt a jogszabályoknak, valamint az ítélkezési gyakorlatnak is. A kiszabott szankció végrehajtásában való felfüggesztése a törvényszék álláspontja szerint hatékonyan tudja szolgálni az egyéni, valamint a generális megelőzést, a büntetési célok eléréséhez elegendő.
A törvényszék ugyanakkor utalt arra is, hogy sem a vád, sem az ügyészi végindítvány nem tartalmazta a büntetés vonatkozásában tett indítvány körében a közúti járművezetéstől eltiltást, ekként - a tárgyalásról történő lemondás esetében a kiszabható büntetési nemekkel kapcsolatos irányadó bírói gyakorlatra figyelemmel - mellőzte a vádlott közúti járművezetéstől eltiltását.