A Digitális Bíróság Projekt oktatása Szekszárdon

2019. november hó 4. napján megkezdődött a Szekszárdi Törvényszéken is a Digitális Bíróság Projekt oktatása, amelynek első felvonásán a Szekszárdi Járásbíróság és Törvényszék kiválasztott bírái és igazságügyi alkalmazottai vettek részt.
A képzés-sorozat kb. egy hónapon keresztül tart, amely időszak alatt a törvényszék dolgozóinak javarésze – a fizikai alkalmazottak kivételével – munkakörének megfelelően megismerkedhet a projekt főbb elemeit képező szakrendszerek, így a Bírói Alkalmazások Könyvtára (BAK), az Ügyfél Iratbetekintő Rendszer (ÜIBR), a Lajstromirodai Iratbetekintő Rendszer (LIIBR), az Iratdigitalizáló Rendszer (IDR), valamint az Ítélkezést Támogató Rendszer (ITR) főbb jellemzőivel, működésével.

Dr. Csullag Józsefné, a törvényszék elnökének köszöntését követően a képzés első részében Petővári Bence, az EN-CO Software Kft. képviseletében eljáró előadó a digitalizációs folyamat jelenlegi állapotát, valamint a projekt általános tudnivalóit ismertette, így többek között bemutatta annak célját és főbb fejlesztési területeit.
Ezt követően a résztvevők a gyakorlatban is megismerhették az Ítélkezést Támogató Rendszer sajátosságait, ugyanis az Országos Bírósági Hivatal Elektronikus Eljárások Főosztálya a helyi képzések eredményes lefolytatása érdekében egy teszt felhasználói felületet hozott létre, ahol minden felhasználó a saját illetékességi területéhez tartozó bíróságokat, illetve azok ügyeit láthatja, illetőleg – tesztelés céljából – kezelheti. Utóbbinak köszönhetően a résztvevőknek lehetősége nyílt a rendszer biztosította lehetőségeket között a rendszer egyik meghatározó elemét képező E-akta gyakorlati alkalmazására, a határozatszerkesztés, anonimizálás, valamint KKSZB lekérdezés gyakorlására, illetve a rendszer különböző egyéb funkcióinak megismerésére, kipróbálására.

Az Országos Bírósági Hivatal által életre hívott Digitális Bíróság Projekt célja a bíróságok működési transzparenciájának biztosítása, illetőleg fokozása, a bírósági eljárások adminisztratív terheinek csökkentése mind a bíróságok, mind az ügyfelek oldalán, továbbá az ügyfelek költséghatékonyabb és gyorsabb hozzáférésének biztosítása az őket érintő bírósági ügyekhez.
Az egyébként az egységes határozatkép megjelenését is biztosítani hivatott ITR-t a 2020. január hó 1. napját követően indult bírósági ügyekben kell majd alkalmazni.

A többlépcsős formában megszervezésre kerülő képzés végén valamennyi bírónak és igazságügyi alkalmazottnak még az idei évben vizsgát kell majd tennie.