Felfüggesztett fogház jogerősen halálos közúti balesetért

A Szekszárdi Törvényszék mint másodfokú bíróság a 2019. november hó 20. napján tartott nyilvános ülésen - megváltoztatva a Szekszárdi Járásbíróság elsőfokú ítéletét, részben leszállítva a büntetés mértékét – 2 év fogház fokozatú szabadságvesztésre és 4 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte azt az autóbuszsofőrt, aki két éve halálos kimenetelű közúti balesetet okozott Tolna térségében a 6-os úton. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette.

Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a hivatásos autóbuszvezetőként dolgozó vádlott 2017. november 8. napján, 4 óra 30 perc körüli időben, éjszakai látási viszonyok között, száraz, aszfalt burkolatú úttesten Tolna város irányából Fácánkert irányába közlekedett az általa vezetett, de a munkáltatója tulajdonában álló Mercedes Conecto 345 C típusú, menterend szerint közlekedő távolsági autóbusszal. A vádlott Tolna várost elhagyva a 6. számú főközlekedési út kereszteződéséhez érve, a főút 131 km + 970 méter szelvényében az „Állj elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla ellenére a kereszteződésben nem állt meg, hanem mintegy 18 km/h sebességgel a kereszteződésbe behaladt, úgy, hogy nem biztosított elsőbbséget a 6. számú főközlekedési úton, Szekszárd irányából Paks irányába közlekedő, mintegy 90 km/h sebességgel haladó, a sértett által vezetett Opel Astra típusú személygépkocsinak, amelynek következtében a sértett által vezetett személygépjármű mintegy 80 km/h sebességgel a vádlott által vezetett autóbusz bal oldalának ütközött.
Az adott útszakaszra és járműtípusra megengedett legnagyobb sebesség 90 km/h volt, a sértett a rá vonatkozó sebességet nem lépte túl. A sértett terhére észlelési, cselekvési késedelem nem volt megállapítható, az autóbusz úttestre hajtása valamennyi fékezési mód esetén féktávolságon belül történt, mert az autóbusz útkereszteződésbe hajtásakor az Opel személygépkocsi az ütközési hely előtt 1,4 – 1,5 másodperccel, illetve 30-35 méterrel haladt.
A baleset következtében a sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A sértetti sérülések és a halálos eredmény között közvetlen összefüggés állapítható meg. A sértett a személygépjármű vezetésekor a biztonsági övet nem használta. A sértett által vezetett személygépjárműben további két utas utazott, közülük egyik sérülései maradandó fogyatékosság visszahagyásával gyógyultak. A sértetti személygépjárműben utazó másik személy sérülései nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérülések voltak, ugyanakkor maradandó fogyatékosság vagy súlyos egészségromlás nála nem következett be.

Az elsőfokú bíróság a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlottat halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségében mondta ki bűnösnek és – végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett - 2 év 6 hónap fogház fokozatú szabadságvesztésre és a közúti járművezetéstől 4 év eltiltásra ítélte.
Az elsőfokú ítélet büntetésre vonatkozó rendelkezése ellen az ügyész nyújtott be fellebbezést a vádlott javára a büntetés enyhítése, a szabadságvesztés mértékének csökkentése végett.

A törvényszék a másodfokú eljárás során arra a megállapításra jutott, hogy az elsőfokú bíróság által kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó rendelkezés nem felel meg a jogszabálynak, ugyanis a törvény értelmében csak a két évet meg nem haladó szabadságvesztés végrehajtása függeszthető fel próbaidőre. A törvényszék álláspontja szerint az enyhébb szabadságvesztés is megfelelően és hatékonyan tudja szolgálni az egyéni és a társadalmi bűnmegelőzésben testet öltő büntetési célokat, ekként a szabadságvesztés büntetés mértékét – a felfüggesztésre vonatkozó jogi rendelkezéseknek történő megfelelés végett is – 2 évre leszállította, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.