Felfüggesztett fogház az idős asszonyt elgázoló buszsofőrnek

A Szekszárdi Törvényszék mint másodfokú bíróság a 2020. január hó 15. napján tartott nyilvános tárgyaláson - megváltoztatva a Dombóvári Járásbíróság elsőfokú ítéletét, részben enyhítve a büntetésen – 1 év 10 hónap fogház fokozatú szabadságvesztésre és 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte azt az autóbuszsofőrt, aki két éve halálra gázolt Dombóváron egy buszmegállóban várakozó idős asszonyt. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette.

Az elsőfokú ítélet történeti tényállása szerint a vádlott 2017. szeptember 28-án 9 óra 15 perc körüli időben Dombóvár lakott területén belül a Hunyadi tér 2. szám előtt található autóbuszöbölben várakozott az általa vezetett Neoplan Centroliner típusú autóbusszal. Miután észlelte, hogy a buszpályaudvarra megérkezett egy másik, menetrend szerint közlekedő helyközi járatú autóbusz, a vádlott a járművével egy hellyel előrébb szándékozott állni, hogy így biztosítson helyet az érkező autóbusznak.
Ugyanekkor a fenti autóbusz pályaudvaron a pályaudvar melletti gyalogos járdán a menetrend szerinti járatára várakozott az egyébként gyalogosan közlekedő sértett. A vádlott az autóbusz ajtófékét kikapcsolta és a nyitott első ajtójú autóbusszal gázt adva elindult. Emiatt az autóbusz hirtelen felgyorsult és az autóbuszöböl vonalvezetésétől eltérve egyenes irányban az autóbusz-pályaudvar melletti magasított útpadkán keresztül a gyalogos járdára hajtott. Ott fellökte és maga alá gyűrte a sértettet, majd a busz a gyalogosjárdán történő haladása közben kidöntött egy kiépített szemeteskukát, egy hirdetőtáblát és egy virágtartó oszlopot, majd lelassult és alapjáraton járó motorral megállt. A sértett már az autóbusz elindulásakor a vádlott látókörében volt, az autóbusz elütési sebessége 20-30 km/h-ban határozható meg. Az elindulástól a sértett elütéséig az autóbusz 30-37 méter utat tett meg. A vádlott által vezetett fenti autóbusznak a balesettel összefüggésbe hozható műszaki hibája nem volt.
A baleset következtében az idős asszony sértett olyan – az élettel összeegyeztethetetlen - sérüléseket szenvedett, amelyek következtében a helyszínen életét veszítette. A sérülések és a halálos eredmény között közvetlen ok-okozati összefüggés állapítható meg. A halálos eredményt az idejekorán érkező szakorvosi segítség sem háríthatta volna el.

Az elsőfokú bíróság a bűncselekmény elkövetését tagadó, védekezésként az autóbusz műszaki elégtelenségére hivatkozó vádlottat halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségében mondta ki bűnösnek és 1 év 10 hónap fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre, valamint a közúti járművezetéstől 3 év eltiltásra ítélte.
Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott és a védő terjesztett elő fellebbezést elsődlegesen felmentés, másodlagosan a büntetés enyhítése végett.

A törvényszék a másodfokú tárgyaláson ismételten szakértői bizonyítást rendelt el, amely következtében arra a megállapításra jutott, hogy az elsőfokú bíróság a történeti tényállást szükséges és elégséges mértékben felderítette, a beszerzett bizonyítékok megfelelő értékelésével okszerűen és megalapozottan következtetett a vezetéstechnikai hibát vétő vádlott büntetőjogi felelősségére, továbbá helytálló indokokkal vetette el a vádlotti védekezést. A járásbíróság ugyanakkor a büntetéskiszabás körében az enyhítő körülményeket (így a vádlott kifogástalan közlekedési előélete, enyhébb KRESZ szabálysértés) nem kellő nyomatékkal értékelte, ekként a kiszabott szankció, a végrehajtandó szabadságvesztés eltúlzottnak volt tekinthető. A törvényszék álláspontja szerint az egyéni megelőzést a végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés is hatékonyan és célravezetően biztosítja, egyben a generálprevenció érvényre juttatását is megfelelően szolgálja, így az elsőfokú ítélet vonatkozó rendelkezését ennek megfelelően enyhítette, egyebekben a határozatot helybenhagyta.