TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGYI PEREK ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK ÚJ BÍRÓSÁGI FÓRUMRENDSZERÉRŐL

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. április 1-jével megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok.

A munkaügyi perekben 2020. április 1. napjától a törvényszékek mint munkaügyi bíróságok járnak el, de a jogi képviselet e változás ellenére továbbra sem lesz kötelező.
A munkaügyi ügyekben a fellebbviteli fórumok 2020. április 1-jével az ítélőtáblák lesznek, amelyek előtti eljárásban szintén nem lesz kötelező a jogi képviselet.
A rendkívüli jogorvoslat, azaz felülvizsgálat továbbra is a Kúriától kérhető, amely előtt ez az eljárás azonban már jogi képviselethez kötött, kivéve az ellenkérelmet előterjesztő fél számára.
A munkaügyi perben 2020. március 15. napját követő időpontra - az ügyek átadására tekintettel az átadó bíróságon - tárgyalási határnap nem tűzhető.
A hatásköri változásokat a bíróságok a törvény átmeneti rendelkezéseinek betartásával kezelik, a folyamatban lévő ügyekben külön tájékoztatást adva.
Munkaügyi perre tartozik:
• a munka törvénykönyve alapján létesített munkaviszonnyal,
• a közalkalmazotti jogviszonnyal,
• a bírák, ügyészek, igazságügyi és ügyészségi alkalmazottak szolgálati viszonyával,
• a közfoglalkoztatási, a sporttörvény alapján kötött munkaszerződéses jogviszonnyal,
• a szakképzés során kötött tanulószerződésből eredő jogviszonnyal,
• a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti hallgatói munkaszerződésből eredő
jogviszonnyal, valamint
• a szociális szövetkezettel és foglalkoztatási szövetkezettel létesített tagi munkavégzési
jogviszonnyal kapcsolatos jogvita elbírálása.
Ha a fél jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül indítja meg a munkaügyi pert, mind a természetes személy, mind a nem természetes személy felperesnek a keresetlevelet a jogszabályban [6/2019. (III. 18.) IM rendelet] meghatározott nyomtatványon kell előterjeszteni, amely a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-ur... oldalon szerkeszthető formában is elérhető.