Tájékoztatás a civil szervezetek döntéshozó szerveinek veszélyhelyzetben tartandó ülésével kapcsolatban megjelent kormányrendeletről

2020. április 10-én kihirdetésre került a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, amely a jogi személyeket – köztük a civil szervezeteket – érintően az alábbiakról is rendelkezik: A veszélyhelyzet ideje alatt - a döntéshozó szerve (közgyűlés, küldöttgyűlés, részközgyűlés) ülésének elektronikus hírközlő eszköz útján történő megtartásának lehetőségéről - a vezető tisztségviselők, testületi tagok, valamint az állandó könyvvizsgálók megbízatásának meghosszabbodásáról - írásbeli döntéshozatal lehetőségéről - a beszámoló elfogadásáról. A fenti kormányrendelet a civil beszámolók május 31-i leadási határidejének módosításáról nem rendelkezik. Bővebb információk és a jogszabály szövege elérhető: https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/tajekoztatas-civil-szervezetek-donteshozo-szerveinek-veszelyhelyzetben