Felfüggesztett börtön és pénzbüntetés zsarolásért

A Szekszárdi Törvényszék mint másodfokú bíróság a 2020. június hó 17. napján tartott nyilvános ülésen - megváltoztatva a Paksi Járásbíróság elsőfokú ítéletét, így módosítva a jogi minősítést, továbbá súlyosítva a kiszabott büntetést – 2 év börtön fokozatú szabadságvesztésre és 160 napi tétel, összesen 160 ezer forint pénzbüntetésre ítélte azt a negyvenes évei elején járó férfit, aki 2017 őszén több alkalommal jogtalan haszonszerzés érdekében azzal fenyegetett meg egy kiskorú lányt, hogy a szexuális együttlétük felvételeit felfedi a lány szüleinek, ha nem fizet neki bizonyos pénzösszeget. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette, továbbá 10.000,- forint vagyonelkobzást alkalmazott a vádlottal szemben, a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli előzetes mentesítését pedig mellőzte.

Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a vádlott 2015-ben egy internetes közösségi oldalon álnéven regisztrált azért, hogy fiatal lányokkal ismerkedjen. A vádlott 2016. év vége felé ezen a profilon keresztül megismerkedett az akkor tizenhat éves sértettel. A vádlott és kk. sértett ettől kezdve egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül rendszeresen beszélgettek egymással anélkül, hogy a vádlott a valódi nevét vagy fényképét megosztotta volna.
A hónapokig tartó írogatást, valamint egy személyes találkozót követően a vádlott és a sértett 2017. szeptember 28-án - közös megegyezéssel - szexuális kapcsolatot létesítettek egymással a paksi Ürgemezőn, egy félreeső helyen a vádlott személygépjárművében. A szexuális kapcsolatról a vádlott saját tulajdonú mobiltelefonjával videofelvételt készített.
A vádlott hazaérkezve a felvételből kimentett három fényképet, majd azt elküldte a sértettnek azzal, hogy ha nem fizet neki 10.000,- Ft-ot, akkor a teljes videófelvételt elküldi a sértett édesapjának. A fényképfelvételeken a sértett bugyira vetkőzve, fedetlen mellekkel látszik a szexuális aktus során. A sértett – megijedve a vádlott által kilátásba helyezett fenyegetéstől – 2017. október 5-én este a vádlott iránymutatása szerint egy garázssor melletti nádasban elrejtett 10.000,- Ft készpénzt, amely összeget a vádlott utóbb meg is szerezte.
A vádlott 2017. november 1. napján ismét üzent a sértettnek, amelyben újabb pénzösszeg átadása, illetve a vele történő szexuális kapcsolat létesítése közötti választási lehetőséget kínálta fel a sértettnek. Mivel a sértett visszautasította a szexuális együttlét létesítését, a vádlott 5.000.- Ft megfizetését követelte tőle azzal, hogy amennyiben a pénzt nem adja át határidőben, elküldi a róla készült szexuális tartalmú videófelvételt az édesapjának. A sértett vonakodott megfizetni az újabb pénzösszeget, azonban a vádlotti fenyegetés hatására abba mégiscsak beleegyezett. Mivel a sértett a megszabott határidőig nem tett eleget a vádlotti követelésnek, a vádlott másnap ismét azzal fenyegette meg a sértettet, hogy ha nem kapja meg a pénzt, mindent elküld a sértett apjának. A fenti fenyegetés hatására a sértett feljelentést tett a rendőrségen.

A elsőfokú bíróság a cselekményét beismerő vádlottat folytatólagosan elkövetett zsarolás bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek, ezért 1 év 6 hónap börtönbüntetésre és 160 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, a szabadságvesztés végrehajtását 3 évre felfüggesztette, továbbá előzetes mentesítésben részesítette a vádlottat. Az elsőfokú bíróság ezen felül a vádlottat felmentette a gyermekpornográfia bűntettének vádja alól, ugyanis nem volt kétséget kizáró bizonyossággal megállapítható az eljárásban, hogy a vádlott tudott volna a sértett kiskorú voltáról.
Az elsőfokú ítélet ellen az ügyészség a büntetés súlyosításáért, a vádlott és a védő annak enyhítéséért jelentett be fellebbezést.

A törvényszék a másodfokú eljárás során arra a megállapításra jutott, hogy az elsőfokú bíróság a történeti tényállást szükséges és elégséges mértékben felderítette, a vádlott büntetőjogi felelősségére a beszerzett bizonyítékok megfelelő értékelésével okszerűen és megalapozottan következtetett, miként a vád tárgyát képező másik bűncselekmény kapcsán bizonyítottság hiányában a felmentő döntésre is helytálló érvek mentén került sor. A törvényszék ugyanakkor változtatott a befejezettnek tekintendő bűncselekmény jogi minősítésén akként, hogy mellőzte a kísérleti szakra utalást.

A másodfokú bíróság álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a büntetéskiszabás során figyelemmel volt a büntetés kiszabás törvényben rögzített elveire, mind az enyhítő (büntetlen előélet, beismerés, a követelt pénzösszeg kisebb mértéke, a vádlottnak fel nem róható jelentős időmúlás, két kiskorú gyermek tartásának kötelezettsége) mind a súlyosító körülményeket (folytatólagosság, a vádlott tudott arról, hogy a sértett nem rendelkezik önálló jövedelemmel) maradéktalanul feltárta, ekként a kiszabott büntetés nemét tekintve megfelelő. Ugyanakkor az elsőfokú bíróság a feltárt körülményeket nem egészében a súlyuknak megfelelően értékelte, a bűncselekmény elkövetési módjában testet öltő gátlástalanság, a cselekmény tartósabb jellege, a fenyegetés sajátos, morálisan elítélhető természete, illetve ezekre tekintettel a sértett alacsony életkora súlyosabb mértékű büntetés kiszabását indokolta a vádlottal szemben a bűnmegelőzési célok hatékony érvényre juttatása érdekében.