Jogerős ítélet csalás bűntettében

A Szekszárdi Járásbíróság a 2020. szeptember 7. napján megtartott tárgyaláson kilenc rendbeli – részben üzletszerűen, részben idős korú sértettek sérelmére elkövetett – csalás bűntettében és három rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás vétségében mondta ki bűnösnek azt a férfit, aki rendszeres haszonszerzésre törekedve egy – a cégbíróság által már megszűntnek nyilvánított és kényszertörlés alatt álló – gazdasági társaság képviseletében eljárva, az ország különböző pontjain élő, főként idősebb, nyugdíjaskorú sértetteket keresett fel otthonukban azzal a valótlan ajánlattal, hogy nyílászárók cseréjével, felújításával foglalkozik és a vállalt munkát rövid határidővel, kedvezményes áron tudja biztosítani.
A megnyerő fellépésű vádlott megtévesztésének hatására – 2016. december 16. és 2017. február 2. napja közötti időben – a sértettek különböző összegű előleget adtak át a vádlott részére. A vádlott a pénzátadásról valamennyi esetben pénztárbizonylatot adott át a sértetteknek. A vádlott azonban a vállalt megrendeléseket utóbb nem teljesítette, ez már a sértettekkel való kapcsolatfelvételkor sem állt szándékában, azok anyagköltségét sem tudta biztosítani, ugyanis az általa képviselt gazdasági társaságban erre nem volt anyagi fedezet, sőt nem is rendelkezett a munkák elvégzéséhez szükséges személyi feltétellel.
A vádlott a cselekményeivel összesen több mint 500.000,- forint kárt okozott a sértetteknek.
A járásbíróság a bűncselekményt a váddal egyezően beismerő vádlottat – halmazati büntetésül – kettő év három hónap börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá kötelezte a sértettek részére a kár megtérítésére és a bűnügyi költség megfizetésére.
A büntetés kiszabása során a bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott bűnösségre is kiterjedő beismerő vallomását, az időmúlást, illetve azt, hogy a vádlott két kiskorú gyermek eltartásáról köteles gondoskodni. További enyhítő körülményként értékelte a bíróság, hogy a vádlott egyes sértetteknek az okozott kárt már megtérítette, valamint az erre irányuló szándéka a többi sértett vonatkozásában is fennáll. Ugyanakkor a járásbíróság súlyosító körülményként vette figyelembe a vádlott büntetett előéletét és a többszörös bűnhalmazatot.
Az ítélet jogerős.