Jogerős ítélet információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettében

Ítéletet hirdetett az első fokon eljáró Szekszárdi Járásbíróság abban a csalás bűntettének elkövetése miatt indult büntető ügyben, melyben a vádlottak egy tolnai székhelyű gazdasági társaság jogtalanul megszerzett tankolókártyáinak használatával és az így vásárolt gázolaj értékesítésével rendszeres haszonszerzésre törekedtek, ezáltal több mint 2.000.000,- forint kárt okozva a sértettnek.
Az elsőfokú ítélet tényállása szerint az I. r. vádlott a sértett alkalmazásában állt, mint buszsofőr. A gazdasági társaság gépparkja több autóbuszból és személyautóból állt, melyek közül az autóbuszok üzemanyagkártyával, míg a személyautók garázskártyával voltak ellátva, melyeket limit nélkül lehetett használni.
Az I. r. vádlott 2017. májusától 2018. májusáig a saját autójába jogtalanul tankolt a sértett tulajdonában lévő garázskártyákról, majd ezt követően a tankolókártyákkal már nem csak saját felhasználásra, hanem eladásra is tankolt, a gázolajat pedig IV. r. vádlott részére értékesítette. Az I. r. vádlott tevékenységébe a későbbiekben már II. r. vádlott is bekapcsolódott, így az I. r. vádlott által kezdeményezett jogtalan tankolásokban II. és IV. r. vádlott is aktívan részt vettek és tudomással bírtak arról, hogy I. r. vádlott jogtalanul használja a sértett tankolókártyáit. 2018. júniusát követően I. és II. r. vádlott közösen végezték a tankolásokat, alkalmanként 1000 liter felett is vásároltak üzemanyagot. A II. r. vádlott később megkérte a III. r. vádlottat, hogy legyen segítségükre. Ekként I. és II. r. vádlottak 2018. augusztus 9. napján – III. r. vádlott közreműködésével, figyelői feladatának ellátásával –az M6 autópálya fácánkerti pihenőjénél lévő benzinkúthoz mentek, ahol a pályatest mindkét oldalán lévő benzinkútnál 500-500 l gázolajat tankoltak, majd ezt követően egy szekszárdi kútnál további 300 litert. Az I. r. vádlott az 1300 liter gázolajat értekesítette. Ezt követően 2018. augusztus 13. napján I., II. és III. r. vádlottak az M6 autópálya fácánkerti pihenőjénél ismételten 500-500 liter gázolajat tankoltak az I. r. vádlott által bérelt gépjármű rakterében elhelyezett tartályba, majd a gázolajat egy szekszárdi lakosnak értékesítették. Ugyanezen a napon a vádlottak egy szekszárdi benzinkúton még további 500 liter gázolajat tankoltak, mely eladására szintén sor került.
Az I., II. és IV. rendű vádlottak egymás tevékenységéről tudva, I. r. vádlott kezdeményezésével és meghatározó szerepével, szervezetten követték el a bűncselekményt, melyhez III. r. vádlott szándékosan segítséget nyújtott.
A vádlottak az előkészítő ülésen bűnösségüket beismerték. A járásbíróság a vádlottakat – a vádiratban foglalt minősítéstől eltérően - folytatólagosan elkövetett információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért az I. r. vádlottat 10 hónap börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztette. A bíróság a II. r. vádlottat 8 hónap börtönfokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 1 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztette. A III. r. vádlottal, mint bűnsegéddel szemben a bíróság 100.000,- forint pénzbüntetést szabott ki, míg IV. rendű vádlottat 200.000,- forint pénzbüntetésre ítélte. Az elsőfokú bíróság továbbá egyetemlegesen kötelezte a vádlottakat a sértettnek okozott kár megtérítésére.

Az ítélet jogerős.