Tárgyalást tartott a Szekszárdi Járásbíróság a gyermekkorú sértett sérelmére elkövetett rablás ügyében

A Szekszárdi Járásbíróság 2021. február 8. napján rablás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt folyamatban lévő büntetőügyben tárgyalást tartott.
A vádirat egyik vádpontja szerint a cselekmény elkövetésekor a 12. életévét betöltött fiatalkorú I. rendű vádlott, valamint a II. r. vádlott 2018. májusában a délutáni órákban Szekszárdon, az Arany János utcában követni kezdték az éppen egyedül hazafelé tartó gyermekkorú sértettet. A vádlottak két oldalról közrefogták a sértettet és vele együtt egészen a helyi buszmegállóig haladtak tovább. Fiatalkorú I. rendű vádlott a buszmegállóhoz érve a sértetthez lépett és közölte vele, hogy a mamája látta, amikor a sértett felvett egy ötezrest a földről. Amikor a gyermekkorú sértett ezt tagadta, I. r. vádlott azzal fenyegette meg, hogy ha nem ad át valamilyen értékes tárgyat, akkor meg fogják verni. Az I. r. vádlott fenyegetése, valamint a vele együtt lévő II. r. vádlott jelenléte a gyermekkorú sértettre olyan akaratmegtörő hatással bírt, mely lehetetlenné tette számára azt, hogy a saját akarata szerint cselekedjen, így a fenyegetés hatására a sértett átadta a vádlottaknak a nála lévő mobiltelefonját. Ezt követően I. r. vádlott ismételten megfenyegette a sértettet abból a célból, hogy a történteket ne mondja el senkinek.
A bíróság a tárgyaláson tanúkat hallgatott ki, igazságügyi pszichológus szakértő meghallgatását foganatosította, valamint a bűncselekmény elkövetéséről készült kamerafelvételek megtekintésére is sor került. Miután az ügyben további bizonyítási eljárás lefolytatása szükséges, ezért ítélet meghozatalára nem került sor, a bíróság a tárgyalást 2021. április 21. napjára elnapolta. A vádlottak továbbra is személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés alatt állnak, figyelemmel arra, hogy a járásbíróság a tárgyaláson hozott végzésével a vádlottak letartóztatását fenntartotta.