Változások a bíróságok működésében és a bírósági eljárások menetében a szigorított védekezés ideje alatt

FIGYELEMFELHÍVÁS!

2021. március 6. napján kihirdetésre került a Kormány 112/2021. (III. 6.) rendelete a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről. A Kormányrendelet szerint a szigorított védekezés ideje 2021. március 8. és 2021. április 5. közötti időszak.

A 2021. március 8. napján hatályba lépő kormányrendelet ügyfeleket érintő legfontosabb rendelkezése, hogy szünetel a szigorított bírósági kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás, valamint szünetel a jogi képviselő vagy védő nélkül eljáró ügyfelek számára az ügyfélsegítő szolgáltatás (régi nevén panasznap) is.

Bírósági eljárásokat továbbra is lehet kezdeményezni, valamennyi ügyszakban biztosított az elektronikus ügyindítás. Az ügyindításhoz ügyfélkapu, cégkapu vagy hivatali kapu regisztráció szükséges. A beadványokat továbbra is elektronikus vagy postai úton lehet benyújtani, illetve a bíróságok bejáratánál található gyűjtőszekrénybe lehet elhelyezni.

A kormányrendelet a szigorított védekezés idejére eltérő szabályokat alkalmaz többek között a polgári, büntető, közigazgatási, szabálysértési bírósági eljárásokat érintően. A rendelkezések a személyes jelenléttel járó eljárási cselekmények lefolytatásának lehetőségét szűkítik, és az írásbeliséget helyezik előtérbe (pl.: írásbeli vallomástétel lehetősége, írásbeli nyilatkozatok bíróság általi beszerzése stb.), ezzel is csökkentve a személyes kontaktusok számát a járvány elleni védekezés jegyében.

A személyes jelenlétet igénylő eljárási eseményeket 2021. április 5-ét követő időpontra kell kitűzni, illetve elhalasztani, ha az eljárási cselekmény telekommunikációs eszköz útján nem tartható meg. A szigorított védekezés ideje alatt a bíróságok az eljárási cselekményeket (pl.: előkészítő ülés, tárgyalás, nyilvános ülés stb.) lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép- és hang továbbítására alkalmas eszköz útján foganatosítja, ha az eljárási cselekmény nem halasztható el.