Ítélethozatal kábítószer-kereskedelem és pénzmosás bűntettében

A Szekszárdi Törvényszék a 2021. szeptember 23. napján tartott tárgyaláson 7 év börtönbüntetésre, illetve 8 év fegyházbüntetésre és 7 év, illetve 8 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a két férfit, akik 2019. márciusától kezdődően különféle fajtájú kábítószerrel kereskedtek. A vádlottak feltételes szabadságra legkorábban a szabadságvesztésük 2/3-ának kitöltését követő napon bocsáthatók.

Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a harmincas éveiben járó I. rendű vádlott 2017. december közepe óta kábítószer-fogyasztó életvezetést folytat, ezen időtől kezdve őrizetbe vételéig kb. 1000 gramm „speedet” és 500 gramm marihuánát meg és fogyasztott el, többnyire saját otthonában. 2019 márciusától kezdve saját fogyasztását főként II. rendű vádlottól az továbbértékesítés céljából, vagyoni haszon realizálása érdekében megszerzett kábítószerből biztosította.
A hatvanas évei elején járó II. rendű vádlott 2019 februárjában elhatározta, hogy rendszeres haszonszerzésre törekedve - ismeretlen forrásból - megszerzett kábítószereket fog értékesíteni. Ennek érdekében 2019. március elején lakóhelyén felkereste az általa jól ismert I. rendű vádlottat és szóban megállapodott vele abban, hogy e tevékenységbe bevonja őt mint közbenső értékesítőt. I. és II. rendű vádlottak a jövőre nézően kábítószer szervezett értékesítésében állapodtak meg. Ennek megfelelően II. rendű vádlott 2019 márciusától kezdődően számos alkalommal adott át alábbi kábítószert I. rendű vádlottnak azért, hogy utóbbi elsősorban Bonyhád településen és annak környékén lakó fogyasztóknak értékesítse az átvett delta-9-THC, amfetamin és MDMA hatóanyagokat tartalmazó szereket.
A kábítószer eladási árát II. rendű vádlott határozta meg a marihuána esetében grammonként 2000-2500,- Ft-ban, a „speed” vonatkozásában 2500-3000,- Ft értékben, míg a fogyasztói kört kezdetben előbbi vádlott jelölte ki, de egy idő után I. rendű vádlott saját ismerősi, baráti, rokoni körének is adott el kábítószert a leírt eladási árakon.
E tevékenységéről, az anyagok típusáról, rejtekhelyéről részben tudomással bírt III. rendű és IV. rendű vádlott is. A kábítószerek kimérését, adagolását rendszerint I. rendű vádlott saját maga végezte otthonában az e célra rendszeresített mérleg, illetve „csomagolóanyagok” felhasználásával az aktuális megrendelés függvényében. I. rendű vádlott az átadásokat főként személyesen teljesítette a fogyasztóknak vagy a saját lakóhelyén vagy a megrendelővel egyeztetett helyszínen, de esetenként előfordult, hogy a távollétében a teljesítéssel – a kábítószer átadásával és az ellenérték átvételével – hozzátartozóit, így élettársát, IV. rendű és közös nagyobb gyermeküket, az akkor még 18. életévét be nem töltött III. rendű vádlottakat bízta meg.
I. rendű vádlott az előzetes megbeszélés alapján havonta elszámolt II. rendű vádlottal a kábítószer értékesítésből befolyt összegekkel olyképpen, hogy kezdetben a bevételt készpénzben személyesen vagy ismeretlen kilétű „futár” útján adta át, majd 2019. júliustól a saját és hozzátartozói számláiról utalta el a II. rendű vádlott érdekeltségébe tartozó gazdasági társaság bankszámlájára, lényegében a bűncselekményből származó pénzzel összefüggésben - eredetének leplezése céljából – pénzügyi szolgáltatást vett igénybe. I. rendű vádlott 2019 áprilisa és júniusa között legalább három alkalommal összesen 750.000,- Ft készpénzt adott át II. rendű vádlottnak, továbbá 2019. július 25. és 2019. szeptember 2. napja között összesen 2.045.000,- Ft-ot utalt el számára különböző bankszámlákról.
I. rendű vádlott aldíler az ismeretlen kilétű személyek mellett már beazonosított fogyasztóknak értékesített kábítószert a II. rendű vádlottól átvett kábítószerekből rendszeres haszonszerzésre törekedve, amely értékesítésekkel összesen 438.000,- Ft jövedelme származott, amely utóbb rövid időn belül átadott vagy elutalt II. rendű vádlottnak.
I. rendű vádlott a kábítószerek értékesítésével – levonva II. rendű vádlottnak átadott, elutalt bevételt – 400.000,- Ft-tal gazdagodott. II. rendű vádlott a kábítószer értékesítéssel összesen 2.750.000,- Ft bevételhez jutott.

A törvényszék a cselekményeit részletesen, feltáró jelleggel, a bűnösségére is kiterjedően beismerő I. r. vádlottat jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében, 18. életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében és pénzmosás bűntettében mondta ki bűnösnek, míg a cselekvőségét mindvégig tagadó II. r. vádlottat a bíróság jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében és pénzmosás bűntettében mondta ki bűnösnek, és a fent írt büntetések kiszabása mellett rendelkezett a vádlottak által előzetes fogvatartásban töltött, két évet meghaladó idő szabadságvesztésbe történő beszámításáról, a „bűnös” vagyongyarapodásukra tekintettel vagyonelkobzást rendelt el velük szemben, továbbá II. r. vádlott esetében elrendelte a vele szemben próbaidőre felfüggesztett 1 év 7 hónap szabadságvesztés végrehajtását is.

A büntetés kiszabása során a bíróság igen nagy nyomatékkal enyhítő körülményként vette figyelembe az egyébként speciális bűnismétlőnek tekintendő I. r. vádlott hatósággal való együttműködését, teljes körű beismerését, emellett az időmúlást, valamint azt, hogy két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, míg súlyosító körülményként értékelte a halmazati elkövetést, továbbá büntetett előéletét. A II. r. vádlott esetében enyhítő körülményként értékelte a törvényszék megromlott egészségi állapotát, súlyosítóként pedig büntetett múltján és a halmazati elkövetésen felül azt a tényt, hogy cselekményét felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje hatálya alatt követte el.
Mindezek eredményeként, az enyhítő körülmények túlsúlyára tekintettel a törvényszék a kiemelt tárgyi súlyú, 5-25 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett cselekményhez rendelt büntetés középmértékétől enyhébb szankció kiszabását is célravezetőnek ítélte meg a vádlottakkal szemben a későbbi bűnelkövetések megelőzése érdekében.

Az ítélet nem jogerős, az ügyész három munkanap gondolkodási időt tartott fent a nyilatkozattételre, I. r. vádlott és védője tudomásul vette azt, II. r. vádlott és védője pedig elsődlegesen felmentésért, másodsorban a büntetés enyhítéséért fellebbezett.

Az eljárásban két másik vádlott is érintett volt, akiket a bíróság csekély mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette, illetve egyikük tekintetében ezen felül fogyasztással elkövetett kábítószer birtoklásának vétsége miatt 120 óra közérdekű munka büntetésre ítélt.