Hat, illetve tíz év szabadságvesztés jogerősen a rablást elkövető párnak

A másodfokon eljáró Szekszárdi Törvényszék a 2022. március 24. napján tartott nyilvános ülésén – megváltoztatva a Szekszárdi Járásbíróság elsőfokú ítéletét, enyhítve a vádlottak büntetését – 6 év börtön, illetve 10 év fegyház fokozatú szabadságvesztésre, valamint 6, illetve 10 év közügyektől eltiltásra ítélte jogerősen azt a nőt, illetve férfit, akik két éve kiraboltak egy szexuális hirdetésre jelentkező férfit Szekszárdon. A vádlott nő feltételes szabadságra legkorábban a szabadságvesztés 2/3-ának kitöltését követő napon bocsátható, a vádlott férfi vonatkozásában a bíróság kizárta a feltételes szabadság kedvezményét.

Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a vádlott nő egy internetes oldalon szexuális szolgáltatás igénybevételére hirdette magát, amelyre 2020. május 9. napján az esti órákban jelentkezett a sértett is. A sértett 23 óra körüli időben érkezett a vádlotti lakásba, azonban a vádlott a szolgáltatást visszautasította, és az előzetesen egyeztetett 18.000,- forinton túl további 20.000,- forint összeget kért a sértettől. A sértett a pénz átadását megtagadta, 12.000,- forint átadására volt hajlandó, amit oda is adott. Ezután azzal fenyegette meg a sértettet a vádlott nő, hogy barátja, a szomszéd szobában tartózkodó másik vádlott meg fogja őt verni, ha nem ad még pénzt. A fenyegetés hatására a sértett a lakásban rosszul lett, majd a lakóház közelében leállított kocsijához kísérte őt a két vádlott, amelybe a sértett engedélye nélkül ők is beültek.
A vádlottak a gépkocsi hátsó könyöklő bokszát a sértett fenyegetése mellett átkutatták és onnan további 28.000,- forint készpénzt tulajdonítottak el, majd a gépjárműből kiszállva távoztak. Kis idő elteltével a két vádlott visszament a történtek hatására elindulni képtelen sértetthez, beszálltak a gépkocsijába, és azt követelték a sértettől, hogy egy ATM automatához hajtsanak és onnan 200.000,- forintot vegyen fel és azt adja át nekik, különben fizikailag bántalmazni fogják, szólnak a rokonoknak és akkor megnézheti magát, illetve a sértett feleségének bemutatnak egy videofelvételt, amelyet a vádlott nő rögzített arról, hogy nála járt a sértett. A sértett a számbeli és fizikai fölényben lévő vádlottak testi épség elleni közvetlen fenyegetése hatására kocsival elindult a városba, azonban lassan haladt, próbálta azt elodázni a készpénzfelvételt, ezért nyomatékul további három-négy alkalommal azzal fenyegette őt meg a vádlott nő, hogy a másik vádlott meg fogja őt verni. Utóbbi eközben az öklét emelte mind a három-négy alkalommal a sértett felé. A sértett az egyik utcában leállította a gépkocsiját és dudálva, kiabálva segítséget kért az ott tartózkodó személyektől. Ennek hatására a két vádlott elhagyta a gépkocsit.
A Szekszárdi Járásbíróság a fenti cselekmény elkövetését tagadó női vádlottat társtettesként elkövetett rablás bűntette, illetve más cselekményei miatt csalás bűntettének kísérlete, lopás vétsége és 5 rendbeli becsületsértés vétsége miatt halmazati büntetésül 8 év börtönbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra, a rablás tekintetében szintén tagadásban lévő, védekezésében cselekményét önbíráskodásnak, illetve zsarolásnak beállítani igyekvő, többszörösen büntetett előéletű férfit - mint erőszakos többszörös visszaesőt - társtettesként elkövetett rablás bűntette és lopás vétsége miatt halmazati büntetésül 12 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az elsőfokú ítélet ellen a nő felmentés, a férfi részbeni felmentés és a büntetés enyhítése végett jelentett be fellebbezést.

A másodfokú bíróság álláspontja szerint a vádlottak terhére rótt cselekmények tárgyi súlyára, személyiségük társadalomra veszélyességére, illetve a büntetéssel elérni kívánt célokra figyelemmel, a feltárt enyhítő büntetéskiszabási körülmények nagyobb nyomatékkal történő értékeléséből fakadóan az elsőfokú bíróság által a büntetési középmérték (7 év, illetve 10 év 6 hónap) felett kiszabott szabadságvesztések eltúlzott súlyosnak tekintendők, így azok leszállítása mellett döntött mindkét terhelt tekintetében.