B.91/2019.

Tárgyalás időpontja: 
2019. október 1., kedd 09.00
Ügy tárgya: 
Költségvetési csalás bűntette, számviteli rend megsértésének bűntette, hamis magánokirat felhasználásának vétsége
Ügyszám: 
B.91/2019.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Az ügy lényege:

 

A vádirati tényállás szerint az I. r. és II. r. vádlott által vezetett, szarvasmarha-kereskedelemmel foglalkozó gazdasági társaság 2013. és 2014. évben az előzetesen felszámított ÁFA levonására jogosító számlák hiányában több százmillió forint értékben vásárolt szarvasmarhákat, amelyeket ténylegesen értékesített a társaság üzletfeleinek. A hiányzó számlák „pótlása” érdekében II. r. vádlott megállapodott III-VI. r. vádlottakkal, hogy az általuk képviselt gazdasági társaságok nevében meghatározott tartalommal és ütemezéssel számlákat bocsátanak az I. és II. r. vádlott által irányított társaság rendelkezésére. Ezen valótlan tartalmú bizonylatok az I. és II. r. vádlott által vezetett társaság által vásárolt élőállatok eredtének igazolására, a levonható ÁFA „jogszerűségének” alátámasztására, továbbá arra szolgált, hogy a nettó árbevétellel szembe állítva, a társasági adó alap összegét „törvényesen” csökkentse. A fiktív számlák törvényességének látszatát úgy igyekeztek megteremteni, hogy termékértékesítési szerződéseket kötöttek a fenti társaságok egymással, ám ezek mögött valós teljesítés nem állt.

I. r. vádlott az ÁFA bevallásában a fenti számlák ÁFA tartalmának jogellenes levonásba helyezésével a társasága fizetendő ÁFÁ-ját a 2013. évre 79.798.000,- forinttal, a 2014. évre 48.530.000,- forinttal csökkentette, ténylegesen 128.328.000,- forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek.

I. r. vádlott a könyvelésben ráfordításként elszámolt, valótlan tartalmú számlákkal a társasága fizetendő társasági adóját a 2013. évre 29.523.000,- forinttal, a 2014. évre 16.950.000,- forinttal csökkentette, összesen 46.473.000,- forint vagyoni hátrányt okozva ezzel a központi költségvetésnek.

I. r. vádlott fenti cselekményeivel összesen 174.801.000,- forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek.

I. r. vádlott a fiktív számlák könyvelésbe állításával a számviteli szabályokat is megszegte, a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibát előidézve.

A többi vádlott az általuk vezetett társaságok nevében történő, fiktív tartalmú számlák kibocsátásával közreműködött a fenti vagyoni hátrány előidézésben.

Az ügyészség I. r. vádlottat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, folytatólagosan elkövetett számviteli rend megsértésének bűntettével és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja, míg a többi vádlottat ezen bűncselekményekkel bűnsegédi minőségben.

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés három fős tanácsban eljárva

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: