B.153/2019.

Tárgyalás időpontja: 
2020. január 14., kedd 09.00
Ügy tárgya: 
Választás rendje elleni bűntett
Ügyszám: 
B.153/2019.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Az ügy lényege:

 

A vádirati tényállás szerint a „Magyarországi Cigánypárt” nyilvántartásba vételére 2018. január 26. napján került sor, amely párt a 2018. április 8. napjára kitűzött általános országgyűlési választásokon a Tolna megyei 03. számú egyéni választókerület esetében a vádlott mint jelölt indulását támogatta. A vádlott mint a párt jelöltjeként indulni szándékozó képviselőjelölt 2018. február 21-én a választókerület paksi választási irodájában átvette a sorszámmal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott összesen 100 db, egyenként 8 ajánlás gyűjtésére alkalmas ajánlóívet.

Miután a vádlottban tudatosodott, hogy még rokonai segítségével sem sikerül a törvény szerint megfelelő számú ajánlást /500 érvényes ajánlás/ összegyűjtenie, ezt jelezte a párt nevében őt telefonon megkereső, ismeretlen személyazonosságú férfinak. A 2018. február 22. és március 4. napja közötti időszakban a vádlottat a lakóhelyén személyesen felkereste egy, a nyomozás során ismeretlenül maradt férfi, aki kb. 100 darab fénymásolt, ajánlásokat tartalmazó ajánlóívet adott át neki azzal a felhívással, hogy a kellő számú ajánlás megszerzése érdekében, azok adattartalmát másolja át a saját ajánlóíveire. A vádlott a jogellenesen megszerzett ajánlóívekről a neveket, személyes adatokat saját kezűleg átmásolta az ő ajánlóíveire, amelyre az „ajánlók” aláírását saját maga odahamisította, majd a nyilvánvalóan hamis adatokat tartalmazó ajánlóíveket aláírásgyűjtőként is aláírta.

Ezt követően a választási irodában a vádlott 2018. március 5. napján mind a 100 darab ajánlóívet leadta. A választási irodán leadott ajánlóíveken szereplő 687 ajánlásból a választási bizottság 506 ajánlást fogadott el, 181 ajánlást pedig nem elfogadhatónak nyilvánított. A választási bizottság által elfogadhatónak nyilvánított 506 ajánlás közül pedig legalább 14 érvénytelennek bizonyult azért, mert a vádlott mint jelöltként indulni szándékozó választópolgár jelölése érdekében a felsorolt, ajánlást adó választópolgároktól ajánlást nem gyűjtött, ők a törvényben meghatározott, az ajánlóíven feltüntetni szükséges személyes adataikat ebből a célból az országgyűlési választásokkal kapcsolatban nem is bocsátották a vádlott rendelkezésére. A valótlan adatokkal ellátott ajánlóívek és a legalább 14 hamis ajánlás hiányában legfeljebb 492 (azaz 506 mínusz 14) ajánlás bizonyult volna érvényesnek. Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött legalább 14 ajánlás száma ugyanis meghaladta a ténylegesen leadott és érvényesnek minősített 506 ajánlás és a jelöltséghez szükséges 500 ajánlás különbözetét, így sérült a választási eljárás törvényi rend szerinti lefolytatásához fűződő érdek, amely abban testesült volna meg, hogy csak az legyen választható, aki választási törvényben meghatározottak szerint legalább 500 választópolgár érvényes ajánlását megszerezte.

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: