B.122/2019.

Tárgyalás időpontja: 
2020. március 18., szerda 08.30
Ügy tárgya: 
Halált okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette
Ügyszám: 
B.122/2019.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Az ügy lényege:

 A vádirati tényállás szerint a vádlott 2018. december 06. napján 22 óra 13 perc körüli időben, éjszakai látási viszonyok között, esős időben, nedves felületű aszfalt burkolatú úttesten a 65-ös számú főúton úgy vett részt a közúti közlekedésben a tulajdonát képező, Opel Astra F típusú személygépkocsival, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszesitalt fogyasztott.

 A vádlott Iregszemcse irányából Siófok fele közlekedett, amikor a főút 63 km + 500 méter szelvényében – az előtte, vele azonos irányban haladó  személygépkocsik előzését követően – a menetiránya szerinti jobbra ívelő útkanyarulatban ittas állapota miatt elveszítette a jármű feletti uralmát, a személygépkocsija ennek következtében letért az úttestről és a menetiránya szerinti bal oldalon lévő bokros-fás területre sodródott, ahol a tengelye körül megperdülve a bal oldalával egy fának csapódott.

 A baleset következtében a személygépkocsi jobb első – biztonsági övet használó – 18 éves utasa olyan súlyos, az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A sértett halála és az elszenvedett közúti baleset között közvetlen ok-okozati összefüggés állapítható meg. A baleset következtében a személygépkocsi jobb hátsó – biztonsági övet nem használó – 22 éves utasa 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek tényleges gyógytartama együttesen 4-6 hónapban állapítható meg. A sértett sérülései kismértékű maradványtünetek visszahagyásával gyógyultak, amelyekkel összefüggésben maradandó fogyatékosság nem állapítható meg. A baleset következtében a vádlott 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett.

 A jármű sérüléseire is figyelemmel megállapítható, hogy a biztonsági öv rendeltetésszerű használata esetén is fennállt a sértett által elszenvedett sérülések bekövetkezésének reális esélye.

 A baleset helyszínére érkező rendőrjárőr a vádlottal szemben a helyszínen kézi alkoholtesztert alkalmazott, amely 0,38 mg/liter értéket jelzett. Ezt követően a vádlottat a baleset helyszínéről a kaposvári kórházba szállították, ahol a tőle biztosított első vérminta etilalkohol koncentrációja 0,49 g/l (ezrelék), a második vérminta etilalkohol koncentrációja 0,55 mg/l (ezrelék) volt. A vádlott vérében a cselekmény időpontjában legalább 0,55 g/liter (ezrelék) véralkohol koncentráció előidézésére alkalmas mennyiségű szeszesital fogyasztásból származó etil-alkohol lehetett, amely enyhe fokú alkoholos befolyásoltságnak felelt meg.

 A baleset azért következett be mert a vádlott megszegte a KRESZ 4.§ (1) bekezdés c.) pontjában írt rendelkezést, amely szerint járművet az vezethet, akinek szervezetében nincs szeszesital fogyasztásából alkohol. Megszegte továbbá a KRESZ 25.§ (2) bekezdésében írtakat is, amely szerint járművel az úttesten – az előzés és kikerülés esetét kivéve - annak menetirány szerinti jobb oldalán az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetséges módon jobbra tartva kell közlekedni.

Megjegyzés: Tárgyalás - bizonyítás felvétele várható

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: